ดร.อวัสดา ปกมนตรี หรือ จอย อดีตผู้ประกาศข่าว ช่อง 9 บุตรสาวของนายวุธจิระ ปกมนตรี กับหม่อมราชวงศ์กิติวัฒนา ปกมนตรี (ไชยันต์) อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและอดีตรองประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมป์ ธิดาในพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวิวัฒนไชย กับหม่อมเจ้าพัฒนคณนา กิติยากร มีน้องสาว คือ กีรดี ปกมนตรี

อวัสดา ปกมนตรี

ตริตาภรณ์ช้างเผือก
เกิดโรงพยาบาลจุฬาฯ กรุงเทพฯ
อาชีพนักข่าว พิธีกร รองกงสุลกิตติมศักดิ์ราชอาณาจักรเลโซโทประจำประเทศไทย
คู่สมรสดร.อภิชาติ สุดแสวง กงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ราชอาณาจักรเลโซโทประจำประเทศไทย
บุตรลัคกี้ ยศภัทร พิธีกรเด็กช่อง 9 MCOT HD
บิดามารดาวุธจิระ ปกมนตรี
หม่อมราชวงศ์กิติวัฒนา ปกมนตรี
ญาติอิศร ปกมนตรี

กีรดี ปกมนตรี หม่อมหลวงสิทธิไชย ไชยันต์ (ลูกพี่ลูกน้อง) หม่อมหลวงจารุวัฒนา ชินธรรมมิตร (ลูกพี่ลูกน้อง) หม่อมหลวงวัฒนศักดิ์ ไชยันต์ (ลูกพี่ลูกน้อง)

หม่อมหลวงอยุทธ์ ไชยันต์ (ลูกพี่ลูกน้อง)

อวัสดา ปกมนตรี เป็นนักจัดรายการโทรทัศน์และวิทยุ พิธีกร และเป็นผู้บริหารบริษัท ทีวี อาลาคาร์ต จำกัด ที่ดำเนินธุรกิจด้านสื่อสารมวลชนคุณภาพครบวงจรทั้ง โทรทัศน์ วิทยุ และสื่อสิ่งพิมพ์ นอกจากนี้ยังดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสภาการศึกษา และเป็นหนึ่งในคณะกรรมการนักธุรกิจสตรีหอการค้าไทย

ส่วนบริษัท ทีวีอาลาคาร์ต จำกัด ได้รับหน้าที่ที่ปรึกษาประชาสัมพันธ์การเข้าเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ให้กับกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ และยังประกอบธุรกิจให้เช่าอุปกรณ์ออกอากาศ สตูดิโอโทรทัศน์ครบวงจร รวมทั้งควบคุมการผลิต และออกอากาศรายการให้สถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม 24 ชั่วโมง "มหาดไทยแชนแนล" ให้แก่กระทรวงมหาดไทยอีกด้วย

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานพรสมรสให้เธอกับอภิชาติ สุดแสวง เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2555 และพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ได้เสด็จร่วมในงานฉลองสมรสเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2555[1]

ตำแหน่งงาน

แก้
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภาการศึกษา
 • อนุกรรมการสภาการศึกษาด้านการสื่อสาร และใช้เทคโนโลยีพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้
 • อนุกรรมการสภาการศึกษาเฉพาะกิจด้านการจัดการศึกษาเพื่อก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
 • กรรมการผู้จัดการบริษัท ทีวี อาลาคาร์ต จำกัด
 • พิธีกรและเจ้าของรายการข่าวโทรทัศน์ ทางช่อง 3, 11 และ TNN24

การศึกษา

แก้

ประสบการณ์การทำงาน

แก้
 • 2555 - ปัจจุบัน ผู้ดำเนินรายการ "ศัพท์สอนรวย" ทางไทยทีวีสีช่อง 3
 • 2554 - ปัจจุบัน ผู้ดำเนินรายการวิเคราะห์ข่าว"หาทางออก The Exit" ทางสทท.11 ทุกวันอาทิตย์ 21.30 - 22.00น.
 • 2551 - ปัจจุบัน ผู้ดำเนินรายการ “เจาะข่าว เล่าความ” ทางสถานีโทรทัศน์ TNN 24 (ทรูวิชั่นส์ 0 7) ทุกวันอาทิตย์ 14.00-15.00น.
 • 2537 - ปัจจุบัน ผู้บรรยายและวิทยากรพิเศษด้านสื่อสารมวลชนขององค์กรต่างๆ อาทิ สมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์ แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และมหาวิทยาลัยชั้นนำ
 • 2545 - 2553 ผู้ดำเนินรายการข่าวสังคม “Social News” ทางสถานีโทรทัศน์ สทท. 11 / ทรูวิชั่นส์ 07
 • 2537 - 2551 ผู้ดำเนินรายการและบรรณาธิการ รายการ “ข่าวยามเช้า” ทางสถานีวิทยุ 101 NEWS CHANNEL
 • 2548 - 2550 ผู้อำนวยการผลิต รายการข่าว Family News Alert ทาง UBC 07
 • 2548 - 2550 พิธีกรและเจ้าของ รายการ “รู้ทันหุ้นกับช่อง 11” ทาง สทท. 11
 • 2542 - 2549 ผู้ดำเนินรายการและเจ้าของรายการ “ชั่วโมงนี้...เพื่อคนไทย” (รายการสนทนาเศรษฐกิจและการเมือง)ทางสถานีโทรทัศน์ ITV
 • 2537 - 2545 นักเขียนและคอลัมนิสต์ นิตยสารและหนังสือพิมพ์หลายฉบับ อาทิ แพรว เปรียว ผู้จัดการรายสัปดาห์ ฯลฯ
 • 2530 - 2545 ผู้ประกาศข่าวโมเดิร์นไนน์ทีวี และพิธีกรประจำรายการโทรทัศน์ ตามสถานีโทรทัศน์ช่องต่างๆทั้ง 3,5,7,9,11 และ ITVอาทิ รายการ 60 Minutes รายการเบาะแส รายการกรองสถานการณ์ รายการตามไปดู รายการ 5 นี้มีคำตอบ รายการเวทีผู้หญิง รายการ 11 เศรษฐกิจ ฯลฯ

อื่น ๆ

แก้
 • ปัจจุบัน อนุกรรมาธิการพัฒนาศักยภาพการเข้าสู่ AEC
 • 2553 - 2554 เลขานุการประจำคณะกรรมาธิการกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ และผู้พิการ สภาผู้แทนราษฎร
 • 2553 - 2554 ที่ปรึกษาประธานกรรมาธิการ คณะกรรมาธิการการต่างประเทศ สภาผู้แทนราษฎร
 • 2553 - 2554 อนุกรรมาธิการด้านประชาสัมพันธ์ ในคณะกรรมการอำนวยการโครงการตรวจพิสูจน์สารพันธุกรรมเฉลิมพระเกียรติ
 • 2550 - 2552 เลขานุการประจำคณะกรรมาธิการติดตามการบริหารงบประมาณ สภาผู้แทนราษฎร
 • 2550 - 2551 ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ คณะอนุกรรมาธิการติดตามการบริหารงบประมาณ เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
 • 2547 - 2550 กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ สมาคมนักเรียนเก่าโรงเรียนจิตรลดา
 • 2548 - 2551 ที่ปรึกษาสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์
 • 2548 - 2549 นักวิชาการประจำคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง สภาผู้แทนราษฎร อนุกรรมาธิการส่งเสริมและเผยแพร่การปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุขอนุกรรมาธิการศึกษาปัญหาและอุปสรรคจากการใช้รัฐธรรมนูญ

เกียรติประวัติ

แก้
 • รางวัลสาวเปรียวจากนิตยสาร “เปรียว”
 • รางวัลโทรทัศน์ทองคำ ผู้ประกาศข่าวหญิงดีเด่น ปี 2537
 • รางวัลพระราชทานเทพทองผู้ดำเนินรายการวิทยุดีเด่น “รายการข่าวยามเช้า” ทาง 101 NEWS & TALK FM. ประจำปี 2541 – 2543
 • รางวัลผู้ใช้ภาษาไทยถูกต้องและชัดเจน ปี2552
 • Cadeaux Chic Personality Award 2007
 • รางวัลหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร สาขาผู้ดำเนินรายการโทรทัศน์ดีเด่น ปี 2553
 • รางวัลพระราชทานเทพทอง ผู้ดำเนินรายการวิเคราะห์ข่าวโทรทัศน์ดีเด่นปี 2554
 • 1ใน 500 บุคคลชั้นนำ “The 500 List of Thailand's who's who” โดยนิตยสาร Thailand Tatler ประจำปี 2007-2011

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

แก้

ลำดับสาแหรก

แก้

อ้างอิง

แก้
 1. "หวานเว่อร์ชมพูอร่าม!!! วิวาห์เก๋ๆของ'อวัสดา ปกมนตรี'" (Press release). ไทยรัฐ. 5 มิถุนายน 2555. สืบค้นเมื่อ 20 มิถุนายน 2555. {{cite press release}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |accessdate= (help)
 2. ราชกิจจานุเบกษา, พระบรมราชโองการ ประกาศ เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๖๕, เล่ม ๑๔๐ ตอนพิเศษ ๑ ข หน้า ๒๒, ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖
 3. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๖๓, เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๑ ข หน้า ๓๑, ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔