รายพระนามพระมหากษัตริย์เลโซโท

บทความรายชื่อวิกิมีเดีย

ราชอาณาจักรเลโซโทเป็นหนึ่งในสามประเทศในทวีปแอฟริกาที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข (อีก 2 ประเทศ คือ ราชอาณาจักรโมร็อกโก และราชอาณาจักรสวาซิแลนด์) เดิมประเทศเลโซโทมีชื่อว่า บาซูทู (Basutho) ก่อตั้งขึ้นเมื่อ ค.ศ.1818 โดยมีสมเด็จพระราชาธิบดีโมโชโชที่ 1 เป็นผู้ปกครอง ต่อมา ชนเผ่าซูลู และคนผิวขาวเข้าไปตั้งหลักแหล่งในประเทศ และถูกแอฟริกาใต้รุกราน ประเทศบาซูทูขอรับความคุ้มครองจากรัฐบาลสหราชอาณาจักร และมีฐานะเป็นรัฐในปกครองของสหราชอาณาจักร (British protectorate of Basutholand) ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1868 ต่อมาเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม ค.ศ.1966 ได้ประกาศเอกราชและเปลี่ยนชื่อประเทศเป็นเลโซโท

พระมหากษัตริย์แห่งเลโซโท
Marena a Lesotho
อยู่ในราชสมบัติ
สมเด็จพระราชาธิบดีเลตซีที่ 3
ตั้งแต่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2539
รายละเอียด
พระราชอิสริยยศสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งเลโซโท
รัชทายาทเจ้าชายเลโรโทรี เซเอโซ
กษัตริย์องค์แรกพระเจ้าโมโชโชที่ 1
สถาปนาเมื่อค.ศ. 1822
ที่ประทับมาเซรู

พระมหากษัตริย์เลโซโท (1822–1913)

แก้
พระรูป พระนาม เริ่มรัชกาล สิ้นสุดรัชกาล
  โมโชโชที่ 1 1822 11 มีนาคม 1870
  เลตซีที่ 1 11 มีนาคม 1870 20 พฤศจิกายน 1891
  เลโรโทลีที่ 1 20 พฤศจิกายน 1891 19 สิงหาคม 1905
  เลตซีที่ 2 19 สิงหาคม 1905 28 มกราคม 1913

ผู้สำเร็จราชการเลโซโท (1913–1960)

แก้
พระรูป พระนาม เริ่มรัชกาล สิ้นสุดรัชกาล
  นาธาเนียล กริฟฟิ เลโทโรลิ 11 เมษายน 1913 กรกฎาคม 1939
  ไซมอน ซีโซ กริฟฟี 3 สิงหาคม 1939 26 ธันวาคม 1940
  มานเซโบ อามีเลีย กาซาบา 1941 1960

พระมหากษัตริย์เลโซโท (1960–)

แก้
พระรูป พระนาม เริ่มรัชกาล สิ้นสุดรัชกาล
  โมโชโชที่ 2 1960 1990
  เลตซีที่ 3 1990 1995
  โมโชโชที่ 2 1995 1996
  เลตซีที่ 3 1996

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้