สมเด็จพระราชาธิบดีอิบราฮิม อิซมาอิลแห่งยะโฮร์

ยังดีเปอร์ตวนอากงพระองค์ที่ 17 แห่งมาเลเซีย และสุลต่านแห่งรัฐยะโฮร์

สมเด็จพระราชาธิบดีอิบราฮิม อิซมาอิลแห่งยะโฮร์ หรือ สุลต่านอิบราฮิม อิบนี อัลมาร์ฮุม ซุลตัน อิซกันดาร์ (มลายู: Sultan Ibrahim ibni Almarhum Sultan Iskandar, سلطان إبراهيم ابن المرحوم سلطان إسکندر; พระราชสมภพ 22 พฤศจิกายน 1958) ทรงเป็นยังดีเปอร์ตวนอากงพระองค์ปัจจุบัน เป็นสุลต่านแห่งรัฐยะโฮร์พระองค์ที่ 25 และพระองค์ที่ 5 ของรัฐยะโฮร์ยุคใหม่ เสด็จขึ้นครองราชสมบัติเมื่อเดือนมกราคม ค.ศ. 2010 เป็นพระราชโอรสในสมเด็จพระราชาธิบดีอิซกันดาร์ พระองค์โปรดและทรงมีความคลั่งไคล้ในรถจักรยานยนต์ และทรงเป็นผู้ก่อตั้งกิจกรรมทัวร์มอเตอร์ไซค์ประจำปี เรียกว่า Kembara Mahkota Johor[1]

สมเด็จพระราชาธิบดีอิบราฮิม
 • إبراهيم
พระบรมฉายาลักษณ์ ปี ค.ศ. 2019
ยังดีเปอร์ตวนอากง
ครองราชย์31 มกราคม ค.ศ. 2024 – ปัจจุบัน
รองสุลต่านนัซริน ชะฮ์แห่งเปรัก
ก่อนหน้าอับดุลละฮ์แห่งปะหัง
นายกรัฐมนตรีอันวาร์ อิบราฮิม
สุลต่านแห่งรัฐยะโฮร์
ครองราชย์23 มกราคม ค.ศ. 2010 – ปัจจุบัน
ราชาภิเษก23 มีนาคม ค.ศ. 2015
มุขมนตรี
ก่อนหน้าสมเด็จพระราชาธิบดีอิซกันดาร์
รัชทายาทตุนกูอิซมาอิล
พระราชสมภพ (1958-11-22) 22 พฤศจิกายน ค.ศ. 1958 (65 ปี)
โรงพยาบาลสุลต่านนาอมินา โจโฮร์บะฮ์รู รัฐยะโฮร์ สหพันธรัฐมาลายา
คู่อภิเษกราจา ซาริต โซเฟียะฮ์ (สมรส 1982)
พระราชบุตร
พระนามเต็ม
ตุนกูอิบราฮิม อิสมาอิล อิบนี ตุนกูมาห์มุด อิซกันดาร์
พระนามครองราชย์
สุลต่านอิบราฮิม อิบนี อัลมาร์ฮุม ซุลตัน อิซกันดาร์
ราชวงศ์เตอเมิงกุง
พระราชบิดาสมเด็จพระราชาธิบดีอิซกันดาร์
พระราชมารดากัลซอม บินติ อับดุลลาห์ [ms; en]
ศาสนาซุนนี
ยศที่ได้รับการแต่งตั้ง
รับใช้ ยะโฮร์
แผนก/สังกัด กองทัพยะโฮร์
ประจำการค.ศ. 1977–ปัจจุบัน
(ประจำการเต็มเวลา)
ชั้นยศ ผู้บัญชาการ (ยะโฮร์)
หน่วยกองทัพยะโฮร์

พระราชประวัติ แก้

พระชนม์ชีพช่วงต้น แก้

ตุนกูอิบราฮิม อิซมาอิล เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน ค.ศ. 1958 ณ โรงพยาบาลสุลตานะฮ์อามีนะฮ์ โจโฮร์บะฮ์รู รัฐยะโฮร์ สหพันธรัฐมาลายา ในรัชกาลของสุลต่านอิบราฮิมพระบรมราชปัยกา เป็นพระราชบุตรพระองค์ที่ 3 และพระราชโอรสพระองค์ใหญ่ในสมเด็จพระราชาธิบดีอิซกันดาร์ พระราชสมภพแต่ เอนเช เบซาร์ ฮัจญะห์ กัลซอม บินติ อับดุลลาห์ (พระนามเดิม : โจเซฟิน รูบี เทรวอร์โรล ชาวอังกฤษ) [2][3] ซึ่งสมเด็จพระราชาธิบดีอิซกันดาร์ (ขณะนั้นคือ ตุนกู มะฮ์มูด) ทรงพบกับโจเซฟีนขณะทรงศึกษาอยู่ในประเทศอังกฤษ[4][5] โจเซฟีนเลือกใช้ชื่อ "Kalsom binti Abdullah" สำหรับพิธีอภิเษกสมรสกับ ตุนกู อิซกันดาร์[6] ต่อมาโจเซฟีนแต่งงานใหม่และพำนักอยู่ที่อังกฤษ[7]

สุลต่านแห่งยะโฮร์ แก้

ไม่นานก่อนการสวรรคตของสมเด็จพระราชาธิบดีอิซกันดาร์ ในวันที่ 22 มกราคม ค.ศ. 2010 ตุนกูอิบราฮิม ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์แห่งยะโฮร์ เนื่องจากรายงานของคณะแพทย์ ระบุว่า สมเด็จพระราชาธิบดีอิซกันดาร์ คงมีพระชนม์ชีพได้อีกไม่นาน[8] กระทั่งเสด็จสวรรคตในคืนวันนั้นเอง ตุนกูอิมราฮิม ได้รับการอัญเชิญเสด็จขึ้นครองราชสมบัติเป็นสุลต่านแห่งรัฐยะโฮร์ ในเช้าวันต่อมา[9] อับดุล กานิ โอตมัน เมินเตอรีเบอร์ซาร์แห่งยะโฮร์ (มุขนายก) ประกาศว่าสุลต่านอิบราฮิมและพระบรมวงศานุวงศ์จะทรงไว้ทุกข์เป็นเวลา 40 วัน[10] ในช่วงการไว้ทุกข์ สุลต่านอิบราฮิมได้ปรากฏพระองค์ครั้งแรกในฐานะสุลต่านแห่งยะโฮร์ในที่ประชุมราชสภาผู้ปกครองแห่งมาเลเซียเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ค.ศ. 2010 [11]

สุลต่านอิบราฮิม อิซมาอิล มีพระราชโองการประกาศให้เมืองมัวร์เป็นเมืองหลวงใหม่ของรัฐยะโฮร์แทนโจโฮร์บะฮ์รู เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2012 ในโอกาสงานเฉลิมฉลองเมาลิด

ทรงประกอบพระราชพิธีราชาภิเษกเป็นสุลต่านแห่งรัฐยะโฮร์อย่างสมบูรณ์เมื่อวันที่ 23 มีนาคม ค.ศ. 2015[12] รัฐบาลยะโฮร์ประกาศให้วันที่ 23 มีนาคม เป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์ประจำปี ในฐานะวันเฉลิมพระชนมพรรษาอย่างเป็นทางการ แทนวันที่ 22 พฤศจิกายน เดิม ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสุลต่านที่แท้จริง[13]

ยังดีเปอร์ตวนอากง แก้

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม ค.ศ. 2023 ที่ประชุมราชสภาผู้ปกครองแห่งมาเลเซีย มีมติเลือกให้ สุลต่านอิบราฮิม อิซมาอิล ขึ้นดำรงพระบรมราชอิสริยยศเป็น ยังดีเปอร์ตวนอากง หรือ "สมเด็จพระราชาธิบดีแห่งมาเลเซีย" พระองค์ที่ 17 สืบต่อจากสมเด็จพระราชาธิบดีอับดุลละห์แห่งปะหัง[14][15] โดยเสด็จขึ้นครองราชสมบัติเมื่อวันที่ 31 มกราคม ค.ศ. 2024

พระเกียรติยศ แก้

ธรรมเนียมพระยศของ
สมเด็จพระราชาธิบดีอิบราฮิม อิซมาอิล
 
ตราประจำพระอิสริยยศ
 
ธงประจำพระอิสริยยศ
การทูลใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท
การแทนตนข้าพระพุทธเจ้า
การขานรับพระพุทธเจ้าข้า/เพคะ

อ้างอิง แก้

 1. Tunku Mahkota to lead tour for 10th year, 16 July 2008, The Star
 2. Facts on File Yearbook, Published by Facts on File, inc., 1957, Phrase: "Married: Prince Tengku Mahmud, 24, grandson of the Sultan of Johore, & Josephine Ruby Trevorrow, 21, daughter of an English textile..."
 3. Morris (1958), pg 244
 4. Information Malaysia: 1985
 5. The International Who's Who 2004, pp. 827
 6. Morais (1967), pg 198
 7. Rahman, Solomon (1985), pg 21
 8. Tunku Mahkota Johor Appointed Regent Effective Today, January 22, 2010, Bernama
 9. Tunku Ibrahim Ismail Proclaimed As Sultan Of Johor January 22, 2010, Bernama
 10. Sultan of Johor dies, 23 January 2010, Teo Cheng Wee, The Straits Times
 11. Conference of Rulers meets today, February 10, 2010, The Star (Malaysia)
 12. "Coronation of Johor Sultan". The Star. Malaysia. 23 March 2015. สืบค้นเมื่อ 6 May 2015.
 13. "Johor declares March 23 public holiday replacing Nov 22". The Star. Malaysia. 19 March 2015. สืบค้นเมื่อ 6 May 2015.
 14. "Sultan Ibrahim of Johor to be appointed Malaysia's king, 34 years after his father's reign". Channel News Asia. 27 October 2023. สืบค้นเมื่อ 27 October 2023.
 15. more%20active%20role%20in%20politics. "Malaysian sultans choose new king in unique rotational monarchy". Al Jazeera. 27 October 2023. สืบค้นเมื่อ 27 October 2023. {{cite news}}: ตรวจสอบค่า |url= (help)