สมเด็จพระราชาธิบดีอึมสวาตีที่ 3 แห่งเอสวาตีนี

สมเด็จพระราชาธิบดีอึมสวาตีที่ 3 แห่งเอสวาตีนี (อังกฤษ: King Mswati III of eSwatini) เสด็จพระราชสมภพ ณ วันที่ 19 เมษายน ค.ศ. 1968[1]เป็นพระมหากษัตริย์แห่งประเทศเอสวาตีนี ซึ่งทรงเปลี่ยนชื่อประเทศจากสวาซิแลนด์ มาเป็น "ราชอาณาจักรแห่งเอสวาตินี" (the Kingdom of eSwatini) การประกาศเปลี่ยนชื่อประเทศของกษัตริย์สวาซิแลนด์ เกิดขึ้นเมื่อวัน 18 เม.ย. 2018 ภายในงานเฉลิมฉลอง 50 ปีการประกาศเอกราชของประเทศ และยังเป็นงานฉลองพระชนมายุครบ 50 พรรษาของพระองค์ด้วย ทรงเรียกชื่อประเทศของพระองค์ว่า "เอสวาตินี" อีกทั้งยังใช้คำนี้ในระหว่างมีพระราชดำรัสต่อที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติเมื่อปี 2017 และการประชุมใหญ่สหภาพแอฟริกา เมื่อปี 2014 พระองค์เป็นผู้นำแห่งราชวงศ์ดลามีนี พระองค์เป็นหนึ่งในกษัตริย์ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์พระองค์สุดท้ายในโลกนี้ โดยพระองค์มีพระราชอำนาจในการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรี, สมาชิกของคณะรัฐมนตรี และตุลาการ[2]

สมเด็จพระราชาธิบดีอึมสวาตีที่ 3 แห่งเอสวาตีนี
King Mswati III.jpg

พระบรมนามาภิไธย อึมสวาตี ดลามีนี
พระปรมาภิไธย สมเด็จพระราชาธิบดีอึมสวาตีที่ 3 แห่งเอสวาตีนี
พระอิสริยยศ พระมหากษัตริย์แห่งประเทศเอสวาตีนี
ราชวงศ์ ราชวงศ์ดลามีนี
รัชกาล 34 ปี 101 วัน
ข้อมูลส่วนพระองค์
พระราชสมภพ 19 เมษายน ค.ศ. 1968 (52 ปี)
พระราชบิดา สมเด็จพระราชาธิบดีซอบูซาที่ 2 แห่งเอสวาตีนี
พระราชมารดา สมเด็จพระราชินีอึนตอมบี พระราชชนนี
พระอัครมเหสี สมเด็จพระราชินีอินคอซิกาติ ลามัตเซบูลา
พระชายา 14 พระองค์
พระราชบุตร 24 พระองค์

อ้างอิงแก้ไข

  1. Some sources indicate he was born in 1970
  2. Bearak, Barry. "In Destitute Swaziland, Leader Lives Royally," New York Times. September 6, 2008.

บรรณานุกรมแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข