สมเด็จพระราชาธิบดีซอบูซาที่ 2

สมเด็จพระราชาธิบดีซอบูซาที่ 2 แห่งเอสวาตินี (พระราชสมภพ 22 กรกฎาคม ค.ศ. 1899) เป็นพระราชโอรสของสมเด็จพระราชาธิบดีอังวาเนที่ 5 และ สมเด็จพระราชินีโลมาวา นดวานเว พระบรมราชสมภพที่เมืองซอมโบเซ ประเทศเอสวาตินี พระองค์ครองราชย์ได้ถึง 82 ปี ถือว่าเป็นพระมหากษัตริย์ที่ครองราชย์ยาวนานที่สุดในเอสวาตินี

สมเด็จพระราชาธิบดีซอบูซาที่ 2
พระมหากษัตริย์แห่งราชอาณาจักรสวาซิแลนด์
ครองราชย์10 ธันวาคม ค.ศ. 1899 - 21 สิงหาคม ค.ศ. 1982 (82 ปี 254 วัน)
ก่อนหน้าอังวาเนที่ 5
ถัดไปอึมสวาตีที่ 3
พระราชสมภพ22 กรกฎาคม ค.ศ. 1899
สวรรคต7 กรกฎาคม ค.ศ. 1982(1982-07-07) (82 ปี)
คู่อภิเษกอึนตอมบีแห่งสวาซิแลนด์
ชายา70 พระองค์
พระราชบุตร210 พระองค์
ราชวงศ์ดิลามนี
พระราชบิดาสมเด็จพระราชาธิบดีอังวาเนที่ 5
พระราชมารดาสมเด็จพระราชินีโลมาวา นดวานเว
ศาสนาคริสต์

เสด็จขึ้นครองราชย์ แก้

สมเด็จพระราชาธิบดีซอบูซาที่ 2 แห่งเอสวาตินี เสด็จขึ้นครองราชย์เมื่อปี 10 ธันวาคม ค.ศ. 1899 ต่อจาก สมเด็จพระราชาธิบดีอังวาเนที่ 5 พระบิดาพระองค์ ขณะที่พระองค์มีพระชนมพรรษาเพียง 5 เดือน

อภิเษกสมรส แก้

สมเด็จพระราชาธิบดีซอบูซาที่ 2 แห่งเอสวาตินี ทรงอภิเษกสมรสกับ อึนตอมบีแห่งเอสวาตินี พระมเหสีพระองค์ และยังทรงมีพระมเหสีอีก 70 พระองค์ และทรงมีพระราชโอรส-พระราชธิดาถึง 210 พระองค์

สวรรคต แก้

สมเด็จพระราชาธิบดีซอบูซาที่ 2 แห่งเอสวาตินี เสด็จสวรรคตเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม ค.ศ. 1982 สิริพระชนมพรรษา 83 พรรษา ที่เมืองอึมบาบานี ประเทศเอสวาตินี พระราชโอรสคือสมเด็จพระราชาธิบดีอึมสวาตีที่ 3 แห่งเอสวาตินี จึงขึ้นครองราชย์เป็น พระมหากษัตริย์แห่งราชอาณาจักรเอสวาตินีองค์ต่อไป