สมเด็จพระราชาธิบดีตูโปอูที่ 6

สมเด็จพระราชาธิบดีอาโฮเออิตู อูนัวกิโอตองงา ตูกู อาโฮ ตูโปอูที่ 6 แห่งตองงา เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2502 เป็นพระมหากษัตริย์แห่งราชอาณาจักรตองงารัชกาลปัจจุบัน และเป็นพระราชโอรสองค์สุดท้องของสมเด็จพระราชาธิบดีเตาฟาอาเฮา ตูโปอูที่ 4กับ สมเด็จพระราชินีฮาลาเอวาลู มาตาอาโฮ อาโฮเมเอ และเป็นพระอนุชาของสมเด็จพระราชาธิบดีจอร์จ ตูโปอูที่ 5 พระองค์ดำรงตำแหน่งเป็นมกุฎราชกุมารของตองกาหลังจากการขึ้นครองราชสมบัติของสมเด็จพระราชาธิบดีจอร์จ ตูโปอูที่ 5 เมื่อวันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2549 และยังทรงเคยดำรงตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีตองงา แต่เนื่องจากการกดดันจากกลุ่มต่าง ๆ และปัญหาการฉ้อราษฎร์บังหลวง พระองค์จึงต้องทรงลาออกในปี พ.ศ. 2549 จึงทำให้มีนายกรัฐมนตรีพลเรือนคนแรกของตองงา คือ ดร. เฟเลติ เซเวเล

สมเด็จพระราชาธิบดีตูโปอูที่ 6
พระมหากษัตริย์แห่งตองงา
ครองราชย์18 มีนาคม พ.ศ. 2555 – ปัจจุบัน
ราชาภิเษก4 กรกฎาคม พ.ศ. 2558[1]
ก่อนหน้าจอร์จ ตูโปอูที่ 5
มกุฎราชกุมารเจ้าชายตูโปอูโตอา อูลูกาลาลา
นายกรัฐมนตรี
นายกรัฐมนตรีตองงา คนที่ 13
ดำรงตำแหน่ง3 มกราคม พ.ศ. 2543 – 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549
12 ปี 120 วัน
ก่อนหน้าBaron Vaea
ถัดไปFeleti Sevele
กษัตริย์สมเด็จพระราชาธิบดีเตาฟาอาเฮา ตูโปอูที่ 4 แห่งตองงา
พระราชสมภพ12 กรกฎาคม พ.ศ. 2502 (65 พรรษา)
พระราชวังหลวง นูกูอาโลฟา ตองงา
คู่อภิเษกสมเด็จพระราชินีนานาซีเปาอู ตูกูอาโฮ (สมรส 1982)
พระราชบุตรเจ้าหญิงลาตูฟูอิเปกา ตูกูอาโฮ
เจ้าชายตูโปอูโตอา อูลูกาลาลา
เจ้าชายอาตา
พระนามเต็ม
อาโฮเออิตู อูนัวกิโอตองงา ตูกู อาโฮ
(ʻAhoʻeitu ʻUnuakiʻotonga Tukuʻaho)
ราชวงศ์ราชวงศ์ตูโปอู
พระราชบิดาสมเด็จพระราชาธิบดีเตาฟาอาเฮา ตูโปอูที่ 4
พระราชมารดาสมเด็จพระราชินีฮาลาเอวาลู มาตาอาโฮ อาโฮเมเอ

อ้างอิง

แก้
ก่อนหน้า สมเด็จพระราชาธิบดีตูโปอูที่ 6 ถัดไป
สมเด็จพระราชาธิบดีจอร์จ ตูโปอูที่ 5 แห่งตองงา    
พระมหากษัตริย์ตองงา
(พ.ศ. 2555 – ปัจจุบัน)
  ยังอยู่ในราชสมบัติ
พระองค์ต่อไป
เจ้าชายตูโปอูโตอา อูลูกาลาลา มกุฎราชกุมาร
บารอนแวอา ออฟ ฮัวมา   นายกรัฐมนตรีแห่งตองงา
(พ.ศ. 2543 – 2549)
  ดร. เฟเลติ เซเวเล