ฮุมัยด์ บิน รอชิด อันนุอัยมี

ฮุมัยด์ บิน รอชิด อันนุอัยมี (อาหรับ: حميد بن راشد النعيمي) ทรงเป็นเจ้าผู้ครองรัฐอัจมาน สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ องค์ปัจจุบัน และทรงเป็นสมาชิกสภาสูงสุดแห่งสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ประสูติเมื่อปี พ.ศ. 2474 เสด็จขึ้นครองราชย์เมื่อ 6 กันยายน พ.ศ. 2524

ฮุมัยด์ บิน รอชิด อันนุอัยมี
เจ้าผู้ครองรัฐรัฐอัจมาน สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
ครองราชย์6 กันยายน พ.ศ. 2524
รัชกาลถัดไปยังอยู่ในราชสมบัติ
พระนามเต็ม
ฮุมัยด์ บิน รอชิด อันนุอัยมี
ประสูติพ.ศ. 2474