สมเด็จพระราชาธิบดีซัลมาน บิน อับดุลอะซีซ อาล ซะอูด

พระมหากษัตริย์ซาอุดีอาระเบีย

สมเด็จพระราชาธิบดีซัลมาน บิน อับดุลอะซีซ อาล ซะอูด (อาหรับ: سلمان بن عبد العزیز آل سعود‎; พระราชสมภพ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2478) เป็นพระมหากษัตริย์ซาอุดีอาระเบีย รัชกาลที่ 7 องค์ปัจจุบัน และทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่มีพระชนมพรรษามากที่สุดในโลกที่ยังปกครองอยู่

สมเด็จพระราชาธิบดีซัลมาน บิน อับดุลอะซีซ อาล ซะอูด
ซัลมานใน พ.ศ. 2563
สมเด็จพระราชาธิบดีแห่งราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย
ครองราชย์23 มกราคม พ.ศ. 2558 – ปัจจุบัน
ราชาภิเษก23 มกราคม พ.ศ. 2558
รัชกาลก่อนหน้าสมเด็จพระราชาธิบดีอับดุลลอฮ์ บิน อับดุลอะซีซ อาล ซะอูด
ประสูติ31 ธันวาคม พ.ศ. 2478 (88 พรรษา)
รียาด ซาอุดีอาระเบีย
พระมเหสี3 พระองค์
พระราชบุตร9 พระองค์
พระนามเต็ม
ซัลมาน บิน อับดุลอะซีซ อาล อิบน์ อับดุรเราะห์มาน อิบน์ ฟัยศ็อล อิบน์ ตุรกี อิบน์ อับดุลลอฮ์ อิบน์ มุฮัมมัด อาล ซะอูด
ราชวงศ์ราชวงศ์ซะอูด
พระราชบิดาสมเด็จพระราชาธิบดีอับดุลอะซีซ อิบน์ ซะอูด
พระราชมารดาสมเด็จพระราชินีฮุสซะฮ์ บินต์ อะห์มัด อัสซุดัยรี

ครองราชย์ แก้

สมเด็จพระราชาธิบดีซัลมาน พระชนมพรรษา 79 พรรษา เสด็จขึ้นครองราชย์ หลังการเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระบรมเชษฐาธิราช เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2015 ซึ่งการขึ้นครองราชย์ทำให้พระองค์ต้องดำรงตำแหน่งผู้อารักขามัสยิดศักดิ์สิทธิ์ทั้งสองอีกด้วย

อ้างอิง แก้