สมเด็จพระราชาธิบดีอับดุลอะซีซ อิบน์ ซะอูด

สมเด็จพระราชาธิบดีอับดุลอะซีซ อิบน์ อับดุรเราะห์มาน อาล ซะอูด (อาหรับ:عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود, Abd al-'Azīz ibn 'Abd ar-Raḥman Āl Sa'ūd) ทรงเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลแรกแห่งซาอุดีอาระเบีย เป็นพระราชบิดาในพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ของประเทศ รวมทั้ง สมเด็จพระราชาธิบดีซัลมาน บิน อับดุลอะซีซ อาล ซะอูด รัชกาลปัจจุบันของประเทศ พระองค์ทรงครองราชย์เป็นเวลา 51 ปี 301 วัน และสวรรคตด้วยพระชนมพรรษา 78 พรรษา สมเด็จพระราชาธิบดีซะอูด บิน อับดุลอะซีซ อาล ซะอูด จึงขึ้นครองราชย์แทน

สมเด็จพระราชาธิบดีอับดุลอะซีซ อิบน์ ซะอูด

อับดุลอะซีซ อิบน์ อับดุรเราะห์มาน อิบน์ ฟัยศ็อล อิบน์ ตุรกี อิบน์ อับดุลลอฮ์ อิบน์ มุฮัมมัด อาล ซะอูด
สมเด็จพระราชาธิบดีอับดุลอะซีซ อิบน์ อับดุรเราะห์มาน อาล ซะอูด
พระมหากษัตริย์แห่งราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย
ครองราชย์13 มกราคม พ.ศ. 2445 - 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2464
พระมหากษัตริย์แห่งเอมิเรตนัจญด์และฮะซาอ์
3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2464 - 29 มกราคม พ.ศ. 2470
พระมหากษัตริย์แห่งรัฐสุลต่านนัจญด์
8 มกราคม พ.ศ. 2469 - 23 กันยายน พ.ศ. 2475
พระมหากษัตริย์แห่งราชอาณาจักรฮิญาซและนัจญด์
23 กันยายน พ.ศ. 2475 - 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2496
พระมหากษัตริย์แห่งราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย
รัชสมัย51 ปี 301 วัน
ราชาภิเษก13 มกราคม พ.ศ. 2445
รัชกาลก่อนหน้าตั้งราชอาณาจักร
รัชกาลถัดไปสมเด็จพระราชาธิบดีซะอูด บิน อับดุลอะซีซ อาล ซะอูด
พระมเหสี24 พระองค์
พระราชบุตร43 พระองค์
ราชวงศ์ซะอูด
พระราชบิดาอับดุรเราะห์มาน บิน ฟัยศ็อล
พระราชมารดาซาราห์ อัสซูดัยรี
ประสูติ15 มกราคม พ.ศ. 2418
กรุงริยาด, เอมิเรตนัจญด์และฮะซาอ์
สวรรคต3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2496 (78 พรรษา)
กรุงริยาด,ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย

อ้างอิง แก้ไข