พระบรมวงศานุวงศ์

พระบรมวงศานุวงศ์ หมายถึง พระประยูรญาติใหญ่น้อยทั้งหมดทุกราชสกุลของพระมหากษัตริย์ โดยประกอบด้วย 2 คำ คือ

ในหลวง รัชกาลที่ 9 เสด็จออกมหาสมาคมพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ เมื่อวันที่ 5 ธ.ค. 54[1]

อ้างอิงแก้ไข

  1. คลิปสุดท้าย ในความทรงจำ!! "ในหลวง ร.9" เสด็จออกมหาสมาคม 5 ธ.ค. 2555 ภาพประวัติศาสตร์ ที่ตราตรึงในหัวใจคนไทยตราบนิรันดร์!! (tnews.co.th)