พระบรมวงศานุวงศ์

พระบรมวงศานุวงศ์ หมายถึง พระประยูรญาติใหญ่น้อยทั้งหมดทุกราชสกุลของพระมหากษัตริย์ โดยประกอบด้วย 2 คำ คือ

ในหลวง รัชกาลที่ 9 เสด็จออกมหาสมาคมพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ เมื่อวันที่ 5 ธ.ค. 54[1]
  • พระอนุวงศ์ (อนุวงศ์ แปลว่า วงศ์น้อย) หรืออาจจะกล่าวได้ว่าเป็น "พระญาติห่าง ๆ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ" อันได้แก่ เจ้านายที่มีพระยศตั้งแต่ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า ลงมาถึง หม่อมเจ้า ซึ่งหม่อมเจ้าถือเป็นพระอิสริยยศชั้นสุดท้ายในบรรดาพระบรมวงศานุวงศ์

อ้างอิงแก้ไข

  1. คลิปสุดท้าย ในความทรงจำ!! "ในหลวง ร.9" เสด็จออกมหาสมาคม 5 ธ.ค. 2555 ภาพประวัติศาสตร์ ที่ตราตรึงในหัวใจคนไทยตราบนิรันดร์!! (tnews.co.th)