เปิดเมนูหลัก

ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์

ประเทศที่ตั้งอยู่ในทวีปยุโรปตะวันตก
ระวังสับสนกับ ประเทศเนเธอร์แลนด์

ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ (ดัตช์: เกี่ยวกับเสียงนี้ Koninkrijk der Nederlanden ; อังกฤษ: The Kingdom of the Netherlands) เป็นรัฐเอกราชซึ่งมีดินแดนในยุโรปตะวันตกและแคริบเบียน ราชอาณาจักรสี่ส่วน อารูบา กือราเซา เนเธอร์แลนด์ และ ซินต์มาร์เติน ถูกเรียกว่า "ประเทศ" และมีส่วนร่วมบนรากฐานความเสมอภาคเป็นประเทศร่วม (partner) ในราชอาณาจักร ทว่าในทางปฏิบัติ เนเธอร์แลนด์ (ซึ่งมีพื้นที่และประชากรเป็นราว 98% ของราชอาณาจักร) บริหารจัดการกิจการแห่งราชอาณาจักรส่วนใหญ่ ในนามของทั้งราชอาณาจักร โดยอารูบา กือราเซา และ ซินต์มาร์เตินพึ่งพิงเนเธอร์แลนด์

ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์
Koninkrijk der Nederlanden (ดัตช์)
ธงชาติ ตราแผ่นดิน
คำขวัญฝรั่งเศส: Je Maintiendrai
เพลงชาติวิลเฮลมัส (Wilhelmus)
วิลเฮลมัสแห่งนัสซอ
ที่ตั้งของ ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์  (dark green) – in Europe  (green & dark gray) – in the European Union  (green)  —  [คำอธิบายสัญลักษณ์]
ที่ตั้งของ ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์  (dark green)

– in Europe  (green & dark gray)
– in the European Union  (green)  —  [คำอธิบายสัญลักษณ์]

เมืองหลวง
(และเมืองใหญ่สุด)
อัมสเตอร์ดัม2
ภาษาราชการ ภาษาดัตช์1 ภาษาอังกฤษ ภาษาปาเปียเมนโต ภาษาฟริเซียนตะวันตก
ภาษาพื้นเมือง ภาษาแซกซอนล่างดัตช์ Limburgish ภาษาสเปน
การปกครอง ประชาธิปไตยระบอบรัฐสภาและราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญ
•  พระมหากษัตริย์ สมเด็จพระราชาธิบดีวิลเลม-อเล็กซานเดอร์
•  นายกรัฐมนตรีเนเธอร์แลนด์
ยัน บาลเคนเอนเดอ
•  อัครราชทูตผู้มีอำนาจเต็มแห่งอารูบา
Edwin Abath
•  อัครราชทูตผู้มีอำนาจเต็มแห่งกือราเซา
Sheldry Osepa
•  อัครราชทูตผู้มีอำนาจเต็มแห่งซินต์มาร์เติน
ไม่ทราบ
ก่อตั้ง
•  การก่อตั้งราชอาณาจักรปัจจุบัน พ.ศ. 2358 
•  กฎบัตรราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ (สมาพันธ์)
28 ตุลาคม (พ.ศ. 2497) (ค.ศ. 1954) 
พื้นที่
•  รวม 42,508 ตร.กม. (134th)
16,478 ตร.ไมล์ 
•  แหล่งน้ำ (%) 18.41
ประชากร
•  2009 (ประเมิน) 17,000,000 (58th)
•  ความหนาแน่น 393 คน/ตร.กม. (23rd)
1,019 คน/ตร.ไมล์
สกุลเงิน ยูโร   (เนเธอร์แลนด์) โฟลรินอารูบา  (อารูบา) (€ EUR, AWG และ ANG)
เขตเวลา CET และ AST (UTC+1 และ -4)
 •  ฤดูร้อน (DST) CEST และ AST (UTC+2 และ -4)
ขับรถด้าน ขวา
โดเมนบนสุด .nl3, .aw, .an
รหัสโทรศัพท์ +31, +297, +599
1 ภาษาปาเปียเมนตู เป็นภาษาราชการของ อารูบา ดินแดนหมู่เกาะ โบแนเรอ และ กือราเซา เป็นหนึ่งในดินแดนเกาะห้าแห่งที่ประกอบกันเป็นเนเธอร์แลนด์แอนทิลลีส. ภาษาอังกฤษ เป็นภาษาราชการของ ซาบา และ ซินต์เอิสตาซียึส, บริเวณหมู่เกาะ ซินต์มาร์เติน, อดีตเนเธอร์แลนด์แอนทิลลีส. ภาษาสเปน, เป็นภาษาราชการอีกภาษาหนึ่ง, จังหวัดฟรีสลันด์, ภาษาฟรีสลันด์ เป็นภาษาราชการที่ใช้อยู่ในเขตดังกล่าว. Dutch Low Saxon and Limburgish are officially recognised as regional languages in the Netherlands.
2 The Hague is the seat of the government of the Netherlands; Oranjestad is the capital of อารูบา; วิลเลมสตัด เป็นเมืองหลวงของ กือราเซา; และ Philipsburgis เป็นเมืองหลวงของ ซินต์มาร์เติน.
3 Also .eu in the Netherlands, shared with other EU member states.

ประเทศองค์ประกอบ (constituent country) ส่วนใหญ่ของเนเธอร์แลนด์ (และราชอาณาจักร) ตั้งอยู่ในทวีปยุโรป ยกเว้นเทศบาลพิเศษสามแห่ง (โบแนเรอ ซินต์เอิสตาซียึสและซาบา) ที่ตั้งอยู่ในแคริบเบียน ประเทศองค์ประกอบอารูบา กือราเซาและซินต์มาเตินตั้งอยู่ในแคริบเบียนเช่นกัน

ซูรินามถือเป็นประเทศหนึ่งในราชอาณาจักรตั้งแต่ พ.ศ. 2497 จนถึง พ.ศ. 2518 ขณะที่เนเธอร์แลนด์แอนทิลลีสเป็นประเทศหนึ่งของราชอาณาจักรตั้งแต่ พ.ศ. 2497 จนถึง พ.ศ. 2553 ซูรินามกลายสภาพไปเป็นสาธารณรัฐเอกราช และเนเธอร์แลนด์แอนทิลลีสถูกยุบไปเป็นประเทศอารูบา (นับตั้งแต่ พ.ศ. 2529) กือราเซาและซินต์มาร์เติน (นับตั้งแต่ พ.ศ. 2553) และเทศบาลเมืองของเนเธอร์แลนด์ โบแนเรอ ซาบา ซินต์เอิสตาซียึส เนเธอร์แลนด์นิวกินี ถือว่าเป็นดินแดนส่วนหนึ่งของราชอาณาจักรจนถึง พ.ศ. 2505 แต่มิใช่เขตปกครองตนเอง และมิได้ถูกกล่าวถึงในกฎบัตร

การปกครองแก้ไข

ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ในปัจจุบันประกอบด้วย 4 ประเทศ ได้แก่

ประเทศองค์ประกอบของราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์
ประเทศ ประชากร
(1 ม.ค. 2555)
[note 1]
ร้อยละของประชากร
ทั้งราชอาณาจักร
พื้นที่
(กม.²)
ร้อยละของพื้นที่
ทั้งราชอาณาจักร
ความหนาแน่นของประชากร
(คน/กม.²)
แหล่งข้อมูล
  การแบ่ง
  เนเธอร์แลนด์[note 2] 16,748,205 98.32% 41,854 98.42% 396  
    แผ่นดินใหญ่ยุโรป 16,725,902 98.19% 41,526 97.65% 399 [1]
  โบแนเรอ †‡ 16,541 0.10% 294 0.69% 46 [2]
  ซินต์เอิสตาซียึส †‡ 3,791 0.02% 21 0.05% 137 [2]
  ซาบา †‡ 1,971 0.01% 13 0.03% 134 [2]
  อารูบา 103,504 0.61% 193 0.45% 555 [3]
  กือราเซา 145,406 0.85% 444 1.04% 320 [4]
  ซินต์มาร์เติน 37,429 0.22% 34 0.08% 1,101 [5]
  ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ 17,034,544 100.00% 42,525 100.00% 397  
† เป็นส่วนหนึ่งของดัตช์แคริบเบียน
‡ เป็นส่วนหนึ่งของแคริบเบียนเนเธอร์แลนด์

กองทัพแก้ไข

ดูบทความหลักที่: กองทัพเนเธอร์แลนด์

กีฬาแก้ไข

ฟุตบอลแก้ไข

ดูเพิ่มแก้ไข

เชิงอรรถแก้ไข

  1. The population statistics for the Netherlands proper and the Caribbean Netherlands are for 1 January 2012. However, the statistics for Aruba are for 31 December 2011, for Curaçao for 1 January 2011, and for Sint Maarten for 1 January 2010.
  2. The population statistics of the Central Bureau of Statistics for the Netherlands do not include the Caribbean Netherlands (Source 1, 2). The number given here results from adding the population statistics of the Netherlands with those of the Caribbean Netherlands.

อ้างอิงแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข