ภาษาฟรีเชียตะวันตก

ภาษาฟรีเชียตะวันตก (ฟรีเชียตะวันตก: Westerlauwersk Frysk) หรือเรียกสั้น ๆ ว่า ภาษาฟรีเชีย (Frysk) เป็นภาษาหนึ่งในกลุ่มภาษาเจอร์แมนิกตะวันตกและเป็นภาษาที่มีผู้ใช้มากที่สุดในกลุ่มภาษาฟรีเชีย ผู้ใช้ภาษานี้ส่วนใหญ่มีบรรพบุรุษเป็นชาวฟรีเชียและอาศัยอยู่ในจังหวัดฟรีสลันด์ ทางภาคเหนือของประเทศเนเธอร์แลนด์

ฟรีเชียตะวันตก
ฟรีเชีย
(Westerlauwersk) Frysk
ประเทศที่มีการพูดเนเธอร์แลนด์
ภูมิภาคจังหวัดฟรีสลันด์, จังหวัดโกรนิงเกน
ชาติพันธุ์ชาวฟรีเชีย
จำนวนผู้พูด470,000 คน  (2001)[1]
ตระกูลภาษา
สถานภาพทางการ
ภาษาทางการเนเธอร์แลนด์ (จังหวัดฟรีสลันด์)
ผู้วางระเบียบสถาบันภาษาฟรีเชีย
รหัสภาษา
ISO 639-1fy
ISO 639-2fry
ISO 639-3fry
Linguasphere52-ACA-b
การกระจายของภาษากลุ่มฟรีเชียในยุโรปปัจจุบัน:
  ฟรีเชียตะวันตก
แผนที่แสดงพื้นที่ที่มีผู้พูดภาษาฟรีเชียตะวันตกในเนเธอร์แลนด์

อ้างอิง

แก้
  1. ฟรีเชียตะวันตก ที่ Ethnologue (18th ed., 2015) (ต้องสมัครสมาชิก)