นิวกินีของเนเธอร์แลนด์

(เปลี่ยนทางจาก เนเธอร์แลนด์นิวกินี)

นิวกินีของเนเธอร์แลนด์ (อังกฤษ: Netherlands New Guinea; ดัตช์: Nederlands-Nieuw-Guinea) เป็นชื่อเรียกภูมิภาคปาปัวตะวันตกในช่วงที่มีฐานะเป็นดินแดนโพ้นทะเลของราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ตั้งแต่ พ.ศ. 2492 ถึง พ.ศ. 2505 (ก่อนปี พ.ศ. 2492 ดินแดนนี้เป็นส่วนหนึ่งของหมู่เกาะอินเดียตะวันออกของเนเธอร์แลนด์) หลังจากที่อินเดียตะวันออกได้รับเอกราชเป็นประเทศอินโดนีเซียก็ได้เรียกร้องดินแดนส่วนนี้ด้วย แต่เนเธอร์แลนด์ไม่ยินยอมโดยอ้างว่า ชนพื้นเมืองบนเกาะนิวกินีเป็นคนละกลุ่มชาติพันธุ์กับประชากรบนเกาะอื่น ๆ ของอินโดนีเซีย จึงไม่ควรถูกผนวกเข้ากับรัฐอินโดนีเซียที่ตั้งขึ้นใหม่ ส่วนอินโดนีเซียอ้างว่านิวกินีของเนเธอร์แลนด์อยู่ในขอบเขตดินแดนทางธรรมชาติของตน จึงพยายามใช้มาตรการทางการทูตและการเมืองระหว่างประเทศกดดัน รวมทั้งขู่จะบุกยึดครองโดยได้รับการสนับสนุนจากสหภาพโซเวียต ทำให้เนเธอร์แลนด์ยอมถอนตัวออกไปในที่สุด สหประชาชาติได้เข้ามาบริหารดินแดนนี้ชั่วคราวก่อนจะโอนให้อินโดนีเซียในวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2506

นิวกินีของเนเธอร์แลนด์
Nederlands-Nieuw-Guinea
อาณานิคม

1949–1962
ธงชาติ (1961–62) ตราอาร์ม
คำขวัญ
Setia, Djudjur, Mesra  (อินโดนีเซีย)
Pius, Honestus, Amica  (ลาติน)
"จงรักภักดี, ซื่อสัตย์, เป็นที่รัก"
เพลงชาติ
"วิลเฮลมึส" (ดัตช์)
(อังกฤษ: "William")

Hai Tanahku Papua (อินโดนีเซ๊ย)
(อังกฤษ: "Oh My Land Papua")
เมืองหลวง ฮอลแลนเดีย
ภาษา ดัตช์
ปาปัว
ตระกูลภาษาออสโตรนีเซียน
ศาสนา ศาสนาคริสต์ (ทางการ)
วิญญาณนิยม (พื้นบ้าน / ชาติพันธุ์)
โครงสร้างการเมือง อาณานิคม
ยุคประวัติศาสตร์ สงครามเย็น
 -  สถาปนา 27 ธันวาคม 1949
 -  สิ้นสุด 1 ตุลาคม 1962
พื้นที่
 -  1955 420,540 ตร.กม. (162,371 ตารางไมล์)
ประชากร
 -  1955 ประมาณการ 420,000 
     ความหนาแน่น 1 คน/ตร.กม.  (2.6 คน/ตารางไมล์)
สกุลเงิน NNG gulden
ปัจจุบันเป็นส่วนหนึ่งของ  อินโดนีเซีย