กลุ่มภาษาปาปัว เป็นกลุ่มของภาษาที่ใช้พูดในมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตกที่ไม่ใช่ตระกูลภาษาออสโตรนีเซียนและกลุ่มภาษาออสเตรเลียซึ่งเป็นการจัดกลุ่มที่ไม่ได้เน้นถึงความสัมพันธ์ทางด้านพันธุกรรมหรือภาษาศาสตร์ การรวมกลุ่มนี้ถูกตั้งขึ้นครั้งแรกโดย Sidney Herbert เมื่อ พ.ศ. 2435 โดยมีผู้พูดประมาณ 4 ล้านคน[1]

การแพร่กระจายของกลุ่มภาษาปาปวนแสดงด้วยสีแดง, สีน้ำตาลเป็นตระกูลภาษาออสโตรนีเซียน สีเทาเป็นบริเวณที่เคยเป็นเขตของผู้พูดกลุ่มภาษา

ลักษณะของภาษา แก้

กลุ่มภาษาปาปัวส่วนใหญ่ใช้พูดในบริเวณเกาะนิวกินี (ซึ่งถูกแบ่งเป็นประเทศปาปัวนิวกินีและจังหวัดปาปัวกับจังหวัดปาปัวตะวันตกของอินโดนีเซีย) นอกจากนั้น ยังมีผู้พูดในหมู่เกาะบิสมาร์ก เกาะบูเกนวิลล์ และหมู่เกาะโซโลมอนทางตะวันออก และในฮัลมาเฮรา เกาะติมอร์ และหมู่เกาะอาโลร์ทางตะวันตก ภาษาเมเรียม มิร มีผู้พูดตามแนวชายแดนของออสเตรเลีย ทางตะวันออกของช่องแคบทอร์เรส เป็นกลุ่มภาษาปาปัวเพียงภาษาเดียวที่ได้รับการยอมรับให้เป็นภาษาราชการในติมอร์-เลสเต

เกาะนิวกินีถือว่าเป็นบริเวณที่มีความหลากหลายของภาษามากแห่งหนึ่งของโลก นอกจากกลุ่มภาษาออสโตรนีเซียนแล้ว ยังมีภาษาเอกเทศอีกเกือบ 800 ภาษา ที่แบ่งเป็นกลุ่มย่อยๆ ได้เกือบ 60 กลุ่ม ที่ไม่มีความเกี่ยวข้องที่ชัดเจนกับกลุ่มภาษาอื่น กลุ่มของภาษาที่ใหญ่ที่สุดในบริเวณนี้คือกลุ่มภาษาทรานส์-นิวกินีที่ประกอบด้วยกลุ่มภาษาปาปัว ซึ่งพบในบริเวณที่สูงของเกาะนิวกินี การศึกษากลุ่มภาษาปาปัวทำได้ไม่เกินหนึ่งในสี่และต้องมีการความสัมพันธ์กับกลุ่มภาษานี้ต่อไป

หลายภาษาในเกาะโฟลเร็ซและเกาะใกล้เคียงโดยเฉพาะเกาะซาวู เคยถูกจัดเป็นภาษาในตระกูลออสโตรนีเซียน แต่มีคำศัพท์พื้นฐานที่ไม่อยู่ในตระกูลออสโตรนีเซียนจำนวนมาก ซึ่งอาจเป็นจุดเริ่มต้นของการยืมคำระหว่างกัน

อ้างอิง แก้

 1. "Papuan". www.languagesgulper.com (ภาษาอังกฤษ). สืบค้นเมื่อ 2017-10-15.

อ้างอิงทั่วไป แก้

อ่านเพิ่ม แก้

รายการคำศัพท์เปรียบเทียบ
 • Conrad, R. and Dye, W. "Some Language Relationships in the Upper Sepik Region of Papua New Guinea". In Conrad, R., Dye, W., Thomson, N. and Bruce Jr., L. editors, Papers in New Guinea Linguistics No. 18. A-40:1-36. Pacific Linguistics, The Australian National University, 1975. doi:10.15144/PL-A40.1
 • Davies, J. and Comrie, B. "A linguistic survey of the Upper Yuat". In Adams, K., Lauck, L., Miedema, J., Welling, F., Stokhof, W., Flassy, D., Oguri, H., Collier, K., Gregerson, K., Phinnemore, T., Scorza, D., Davies, J., Comrie, B. and Abbott, S. editors, Papers in New Guinea Linguistics No. 22. A-63:275-312. Pacific Linguistics, The Australian National University, 1985. doi:10.15144/PL-A63.275
 • Dutton, T.E. "Notes on the Languages of the Rigo Area of the Central District of Papua". In Wurm, S.A. and Laycock, D.C. editors, Pacific linguistic studies in honour of Arthur Capell. C-13:879-984. Pacific Linguistics, The Australian National University, 1970. doi:10.15144/PL-C13.879
 • Foley, W.A. "Linguistic prehistory in the Sepik-Ramu basin". In Pawley, A., Attenborough, R., Golson, J. and Hide, R. editors, Papuan Pasts: Cultural, linguistic and biological histories of Papuan-speaking peoples. PL-572:109-144. Pacific Linguistics, The Australian National University, 2005.
 • Franklin, K.J. "Other Language Groups in the Gulf District and Adjacent Areas". In Franklin, K. editor, The linguistic situation in the Gulf District and adjacent areas, Papua New Guinea. C-26:261-278. Pacific Linguistics, The Australian National University, 1973. doi:10.15144/PL-C26.261
 • Laycock, Donald C. 1968. Languages of the Lumi Subdistrict (West Sepik District), New Guinea. Oceanic Linguistics, 7 (1): 36–66.
 • Macdonald, G.E. "The Teberan Language Family". In Franklin, K. editor, The linguistic situation in the Gulf District and adjacent areas, Papua New Guinea. C-26:111-148. Pacific Linguistics, The Australian National University, 1973. doi:10.15144/PL-C26.111
 • McElhanon, K.A. and Voorhoeve, C.L. The Trans-New Guinea Phylum: Explorations in deep-level genetic relationships. B-16, vi + 112 pages. Pacific Linguistics, The Australian National University, 1970. doi:10.15144/PL-B16
 • Miedema, J. and Welling, F.I. "Fieldnotes on languages and dialects in the Kebar district, Bird's Head, Irian Jaya". In Adams, K., Lauck, L., Miedema, J., Welling, F., Stokhof, W., Flassy, D., Oguri, H., Collier, K., Gregerson, K., Phinnemore, T., Scorza, D., Davies, J., Comrie, B. and Abbott, S. editors, Papers in New Guinea Linguistics No. 22. A-63:29-52. Pacific Linguistics, The Australian National University, 1985. doi:10.15144/PL-A63.29
 • Shaw, R.D. "The Bosavi language family". In Laycock, D., Seiler, W., Bruce, L., Chlenov, M., Shaw, R.D., Holzknecht, S., Scott, G., Nekitel, O., Wurm, S.A., Goldman, L. and Fingleton, J. editors, Papers in New Guinea Linguistics No. 24. A-70:45-76. Pacific Linguistics, The Australian National University, 1986. doi:10.15144/PL-A70.45
 • Shaw, R.D. "A Tentative Classification of the Languages of the Mt Bosavi Region". In Franklin, K. editor, The linguistic situation in the Gulf District and adjacent areas, Papua New Guinea. C-26:187-215. Pacific Linguistics, The Australian National University, 1973. doi:10.15144/PL-C26.187
 • Thomson, N.P. "The Dialects of Magi". In Conrad, R., Dye, W., Thomson, N. and Bruce Jr., L. editors, Papers in New Guinea Linguistics No. 18. A-40:37-90. Pacific Linguistics, The Australian National University, 1975. doi:10.15144/PL-A40.37
 • Voorhoeve, C.L. Languages of Irian Jaya: Checklist. Preliminary classification, language maps, wordlists. B-31, iv + 133 pages. Pacific Linguistics, The Australian National University, 1975. doi:10.15144/PL-B31
 • Voorhoeve, C.L. "Miscellaneous Notes on Languages in West Irian, New Guinea". In Dutton, T., Voorhoeve, C. and Wurm, S.A. editors, Papers in New Guinea Linguistics No. 14. A-28:47-114. Pacific Linguistics, The Australian National University, 1971. doi:10.15144/PL-A28.47

แหล่งข้อมูลอื่น แก้