บทความนี้มีชื่อเป็นภาษาอื่น หรือใช้อักษรในภาษาอื่น เนื่องจากต้องการคงไว้ตามต้นฉบับ หรือไม่มีชื่อภาษาไทยที่เหมาะสม

.bq เป็นโดเมนอินเทอร์เน็ตระดับบนสุดตามรหัสประเทศ (ccTLD) สำหรับโบแนเรอ ซาบา และซินต์เอิสตาซียึส (เดิมเป็นส่วนหนึ่งของเนเธอร์แลนด์แอนทิลลีส) เริ่มมีขึ้นตั้งแต่ พ.ศ. 2553 แต่ปัจจุบันยังไม่ได้เปิดใช้ ผู้ใช้ในสามดินแดนดังกล่าวจึงอาจใช้ .nl ของเนเธอร์แลนด์แทน

 ดูเพิ่ม แก้

  • ดีเอ็นเอส
  • โดเมนระดับบนสุดตามรหัสประเทศ