พระเจ้าโอมูซิงกา ชาร์ล เวสลีย์ มุมเบเร

พระเจ้าโอมูซิงกา ชาร์ล เวสลีย์ มุมเบเร เป็นพระมหากษัตริย์แห่งอาณาจักรรเวนซูรูรู ซึ่งเป็นอาณาจักรหนึ่งในเจ็ดอาณาจักรของประเทศยูกันดา พระบรมราชสมภพเมื่อปี พ.ศ. 2496 เป็นพระราชโอรสของพระเจ้าอิซายา มูคิราเนีย คิบันซางกา พระองค์ทรงครองราชย์สองครั้ง เสด็จขึ้นครองราชย์แรกเมื่อพ.ศ. 2509 - พ.ศ. 2525 ครั้งที่สองเมื่อ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2552 - ปัจจุบัน ในอดีตพระองค์และพระราชบิดาเคยนำกองทัพอาณาจักรเข้ารบกับกองทัพอาณาจักรโตโร เมื่อพระราชบิดาของพระองค์เสด็จสวรรคตพระองค์จึงขึ้นครองราชย์แทน เมื่อพระองค์ขึ้นครองราชย์พระองค์ก็ทรงประกาศวางอาวุธ ยุติการทำสงคราม และเดินทางไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อไปศึกษาต่อ หลังจากนั้นพระองค์ก็ทรงเป็นผู้ช่วยพยาบาล ก่อนที่จะกลับมาครองราชย์ครั้งที่สอง

พระเจ้าโอมูซิงกา ชาร์ล เวสลีย์ มุมเบเร

พระปรมาภิไธย พระเจ้าโอมูซิงกา ชาร์ล เวสลีย์ มุมเบเร
พระนามเต็ม ชาร์ล เวสลีย์ มุมเบเร
พระราชอิสริยยศ พระมหากษัตริย์แห่งอาณาจักรรเวนซูรูรู ประเทศยูกันดา
ครองราชย์ ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2509 - พ.ศ. 2525
ครั้งที่ 2 19 ตุลาคม พ.ศ. 2552 - ปัจจุบัน
รัชกาลถัดไป ยังอยู่ในราชสมบัติ
ข้อมูลส่วนพระองค์
พระราชสมภพ พ.ศ. 2496
พระบรมราชชนก พระเจ้าอิซายา มูคิราเนีย คิบันซางกา

อ้างอิงแก้ไข