เปิดเมนูหลัก

สมเด็จพระราชาธิบดี สุลต่าน มีซาน ไซนัล อาบิดีน (พระนามเต็ม: อัล-วาตีกู บิลละฮ์ ตวนกู มีซัน ไซนัล อาบีดิน อิบนี อัลมาร์ฮุม ซุลตัน มะฮ์มุด อัล-มุกตาฟี บิลละฮ์ ชะฮ์[1]) ทรงเป็นเป็นพระมหากษัตริย์มหารายาแห่งรัฐตรังกานู และเป็นพระราชโอรสในสุลต่าน มะห์หมุด อัลมักตาฟี บิลลาห์ ชาห์ พระมหากษัตริย์แห่งตรังกานูองค์ก่อน และพระองค์ทรงเป็นยังดีเปอร์ตวนอากงองค์ที่ 13 ทรงเป็นประมุขแห่งสหพันธรัฐมาเลเซีย ตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2549 - 13 ธันวาคม พ.ศ. 2554

สุลต่านมีซัน ไซนัล อาบีดิน
Tuanku Mizan 2011.jpg

พระนามเต็ม อัล-วาตีกู บิลละฮ์ ตวนกู มีซัน ไซนัล อาบีดิน อิบนี อัลมาร์ฮุม ซุลตัน มะฮ์มุด อัล-มุกตาฟี บิลละฮ์ ชะฮ์
ราชวงศ์ ราชวงศ์ตรังกานู
ครองราชย์ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2549 - 13 ธันวาคม พ.ศ. 2554
รัชกาล 5 ปี
รัชกาลก่อน สมเด็จพระราชาธิบดีตวนกู ซัยยิด ซีรอญุดดีน
รัชกาลถัดไป สมเด็จพระราชาธิบดีสุลต่านตวนกู อับดุล ฮาลิม มูอัซซอม ชาห์
ข้อมูลส่วนพระองค์
พระราชสมภพ 22 มกราคม พ.ศ. 2505 (57 ปี)
พระราชวังอิสตานา อัล มักตาฟี เมืองกัวลาเตอเริงกานู รัฐตรังกานู ประเทศมาเลเซีย
พระราชบิดา สุลต่านมะห์มูด อัลมักฟาติ บิลลาห์ ชาห์
พระราชมารดา ชาลิฟา นอง ฟาติมา บินติ ซัยยิด อับดุลเลาะห์ เตงกู บซาร์ ตรังกานู
พระมเหสี รายา ประไหมสุหรี อากง ตวนกู นูร์ ซาฮิระห์
พระราชบุตร เติงกู นัดฮิระห์ ซาฮาระห์
เติงกู มูฮัมมัด อิสมาอิล
เติงกู มูฮัมมัด มุอาอัซ
เติงกู ฟาติมาตัส ซาห์รา

พระราชประวัติแก้ไข

สมเด็จพระราชาธิบดี สุลต่าน มีซาน ไซนัล อาบิดีน เสด็จพระราชสมภพวันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2505 ณ พระราชวังอิสตานา อัล มักตาฟี เมืองกัวลาเตอเริงกานู รัฐตรังกานู เป็นพระราชโอรสพระองค์โตในสุลต่านมะห์มุด อัล-มักตาฟี บิลลาห์ ชาห์ กับพระนางชารีฟะ นอง ฟาติมา บินติ ซัยยิด อับดุลเลาะห์ พระมเหสีองค์รอง พระองค์เป็นยังดีเปอร์อากงแห่งมาเลเซียพระองค์แรก ที่ประสูติหลังการประกาศเอกราชของมาเลเซีย ส่วนพระมารดาของพระองค์มีเชื้อสายอาหรับจากซัยยิด โอมัร อัลญุนิอิด[2]

การศึกษาแก้ไข

พระองค์ได้เข้ารับการศึกษาในโรงเรียนประถมสุลต่านสุไลมาน และโรงเรียนระดับสองสุลต่านสุไลมาน ในเมืองกัวลาเตอเริงกานู เมืองเอกของรัฐตรังกานู ต่อมาได้ทรงเข้ารับการศึกษาต่อมาที่โรงเรียนกีลองแกรมมา เมืองกีลอง ประเทศออสเตรเลีย ในปี พ.ศ. 2531 พระองค์เสร็จสิ้นการศึกษาระดับปริญญาจาก U.S. International University-Europe ปัจจุบันคือมหาวิทยาลัยนานาชาติแอลเลียนต์ (Alliant International University) ที่กรุงลอนดอน สาขาศิลป์ในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

พระองค์สำเร็จการศึกษาวิชาการทหารจากวิทยาลัยวิชาการทหารแซนเฮริสต์ (Sandhurst) ในสหราชอาณาจักร และสำเร็จการศึกษาเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2526 และได้รับเรือโทกิตติมศักดิ์ใน พ.ศ. 2527

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ทรงได้รับเรียงตามลำดับดังนี้

 • Darjah Kerabat Terengganu Yang Amat Mulia Darjah Yang Pertama (D.K.) pada 9 Mac 1981
 • Darjah Seri Paduka Mahkota Terengganu Yang Amat Dihormati (S.P.M.T.) pada 6 Mac 1982
 • Darjah Seri Paduka Mahkota Johor (S.P.M.J.) pada 8 April 1986
 • Darjah Seri Setia Sultan Mahmud Terengganu Yang Amat Terpuji (S.S.M.T.) pada 12 Februari 1989
 • Darjah Utama Kerabat Terengganu (D.K.T.) pada 15 Mei 1998
 • Darjah Kerabat Baginda Tuanku Syed Putera Jamalullail (D.K. Perlis) pada 28 Mei 1998
 • Darjah Kerabat Mahkota Johor Yang Amat Dihormati (D.K. Johor) pada 1 Oktober 1998
 • Darjah Utama Seri Mahkota Negara (D.M.N.) pada 27 Februari 1999
 • Darjah Kerabat Diraja Terengganu Yang Amat Mulia (D.K.R.) pada 6 Julai 2000
 • Darjah Setia Sultan Mizan Zainal Abidin Yang Amat Terpilih (S.S.M.Z.) pada 6 Julai 2001
 • Darjah Kerabat Negeri Sembilan Yang Amat Dihormati (D.K. Negeri Sembilan) pada 19 Julai 2001
 • Darjah Kerabat Yang Amat Dihormati Negeri Kedah Darul Aman (D.K. Kedah) pada 20 Januari 2002
 • Darjah Kerabat Yang Amat Dihormati (Al-Yunus) (D.K. Kelantan) pada 30 Mac 2002
 • Darjah Kerabat Yang Amat Dihormati Selangor (D.K. Selangor) pada 7 Mac 2003
 • Darjah Seri Utama Sultan Mizan Zainal Abidin Yang Amat Terpilih (S.U.M.Z.) pada 26 Mei 2005
 • Darjah Yang Maha Utama Kerabat DiRaja Malaysia (D.K.M.), darjah khas untuk Seri Paduka Baginda
 • Yang di-Pertuan Agong XIII, pada 5 April 2007
 •   เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นมงคลยิ่งราชมิตราภรณ์ (ประเทศไทย), 9 มีนาคม ค.ศ. 2009[3]

อ้างอิงแก้ไข

 1. ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๕ ตอนพิเศษ ๘๒ ง, "ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง หลักเกณฑ์การทับศัพท์ภาษาเยอรมัน สเปน ญี่ปุ่น และมลายู" (PDF). ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑. line feed character in |title= at position 24 (help)
 2. Al-Mahjar
 3. ราชกิจจานุบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์แด่สมเด็จพระราชาธิบดีและสมเด็จพระราชินีแห่งมาเลเซีย, เล่ม ๑๒๖, ตอน ๔ ข, ๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๒, หน้า ๑
ก่อนหน้า สมเด็จพระราชาธิบดีมีซัน ไซนัล อาบีดิน ถัดไป
สมเด็จพระราชาธิบดีตวนกู ซัยยิด ซีรอญุดดีน    
ยังดี เปอร์ตวน อากง
(13 ธันวาคม พ.ศ. 2549 - 13 ธันวาคม พ.ศ. 2554)
  สมเด็จพระราชาธิบดีสุลต่านตวนกู อับดุล ฮาลิม มูอัซซอม ชาห์
สมเด็จพระราชาธิบดีซาลาฮุดดีน อับดุล อาซิซ   ยังดี เปอร์ตวน อากง
ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์

(พ.ศ. 2544)
  สมเด็จพระราชาธิบดีตวนกู ซัยยิด ซีรอญุดดีน
สุลต่านมะห์มุด อัล-มักตาฟี บิลลาห์ ชาห์    
สุลต่านแห่งรัฐตรังกานู
(พ.ศ. 2541-ปัจจุบัน)
  ยังอยู่ในราชสมบัติ