สุลต่านแห่งรัฐตรังกานู

สุลต่านแห่งรัฐตรังกานู เริ่มต้นเมื่อปี ค.ศ.1725 สุลต่านองค์ปัจจุบันคือ สมเด็จพระราชาธิบดีสุลตาน มีซาน ไซนัล อาบิดีน ขึ้นครองราชย์เมื่อปี ค.ศ.1998 หรือ พ.ศ. 2541 และดำรงตำแหน่ง ยังดี เปอร์ตวน อากง เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2549 ถึงวันที่ 12 ธันวาคม 2554 ต่อไปนี้คือรายพระนามสุลต่านแห่งรัฐตรังกานู

สุลต่านรัฐตรังกานู
รัฐ
ตราประจำรัฐ
อยู่ในราชสมบัติ
สมเด็จพระราชาธิบดีสุลต่าน มีซาน ไซนัล อาบิดีน
ตั้งแต่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2541
รายละเอียด
พระราชอิสริยยศสุลต่านแห่งรัฐตรังกานู
กษัตริย์องค์แรกสุลต่านไซนัล อาบิดีนที่ 1
สถาปนาเมื่อค.ศ. 1725

รายพระนามสุลต่านแห่งรัฐตรังกานู

แก้
สุลต่านแห่งรัฐตรังกานู
ลำดับ พระนาม ครองราชย์
1 สุลต่านไซนัล อาบิดีนที่ 1 1708 - 1733
2 สุลต่านมานซู ชาห์ที่ 1 1733 - 1794
3 สุลต่านไซนัล อาบิดีนที่ 2 1794 - 1808
4 สุลต่านฮะมัด ชาห์ที่ 1 1808 - 1830
5 สุลต่านอับดุล ราห์มาน 1830 - 1831
6 สุลต่านดาอุด 1831 - 1831
7 สุลต่านมานซู ชาห์ที่ 2 1831 - 1836
8 สุลต่านมูฮัมหมัด ชาห์ที่ 1 1836 - 1839
9 สุลต่านโอมาร์ 1839 - 1876
10 สุลต่านฮะมัด มุดซัม ชาห์ที่ 1 1876 - 1881
11 สุลต่านไซนัล อาบิดีนที่ 3 1881 - 1918
12 สุลต่านมูฮัมหมัด ชาห์ที่ 2 1918 - 1920
13 สุลต่านสุไลยมาน บาดรุน อลัม ชาห์ 1920 - 1942
14 สุลต่านอลี ชาห์ 1942 - 1945
15 สมเด็จพระราชาธิบดีสุลต่าน อิสมาอิล นาซีรุดดีน ชาห์ 1945 - 1979
16 สุลต่านมะห์มุด อัล-มักตาฟี บิลลาห์ ชาห์ 1979 - 1998
17 สมเด็จพระราชาธิบดีสุลตาน มีซาน ไซนัล อาบิดีน 1998 - ปัจจุบัน

ดูเพิ่ม

แก้

อ้างอิง

แก้