ซะอูด บิน ซักร์ อัลกอซิมี

ซะอูด บิน ซักร์ อัลกอซิมี (อาหรับ: سعود بن صقر القاسمي‎) ทรงเป็นเจ้าผู้ครองรัฐราสอัลไคมาห์ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ประสูติเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2499 เป็นพระราชโอรสของซักร์ บิน มุฮัมมัด อัลกอซิมี เจ้าผู้ครองรัฐองค์ก่อน เสด็จขึ้นครองราชย์เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2546

ซะอูด บิน ซักร์ อัลกอซิมี

พระปรมาภิไธย ซะอูด บิน ซักร์ อัลกอซิมี
พระอิสริยยศ เจ้าผู้ครองรัฐ (เอมีร์) แห่งรัฐราสอัลไคมาห์ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
ครองราชย์ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2546
รัชกาลก่อน ซักร์ บิน มุฮัมมัด อัลกอซิมี
รัชกาลถัดไป ยังอยู่ในราชสมบัติ
ข้อมูลส่วนพระองค์
พระราชสมภพ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2499
พระราชบิดา ซักร์ บิน มุฮัมมัด อัลกอซิมี