ผู้ปกครองร่วมแห่งอันดอร์รา

ผู้ปกครองร่วมแห่งอันดอร์รา (กาตาลา: copríncep d'Andorra; ฝรั่งเศส: cosuzeraineté d'Andorre; สเปน: copríncipe de Andorra) ถือเป็นตำแหน่งของผู้ปกครองราชรัฐอันดอร์รา ซึ่งเป็นประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเลซึ่งตั้งอยู่ในเทือกเขาพิเรนีสโดยมีพรมแดนติดกับประเทศฝรั่งเศสและประเทศสเปน ตำแหน่งผู้ปกครองร่วมนั้นถือกำเนิดขึ้นในปี ค.ศ. 1278 จากสนธิสัญญาระหว่างบิชอปแห่งอูร์เฌ็ลย์กับเคานต์แห่งฟัวซึ่งมีอำนาจทางภาคใต้ของประเทศฝรั่งเศสในปัจจุบันในสมัยยุคกลาง โดยตำแหน่งผู้ปกครองร่วมนี้ได้ใช้สืบต่อมาอย่างยาวนานตั้งแต่สมัยนั้นจนถึงปัจจุบัน

ในปัจจุบันบิชอปแห่งอูร์เฌ็ลย์และประธานาธิบดีฝรั่งเศสนั้นมีฐานะเป็นเจ้าชายผู้ปกครองร่วม (Co-prince of Andorra) ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องมาจากการผนวกบรรดาศักดิ์เคานต์แห่งฟัวเข้ากับราชบัลลังก์ของฝรั่งเศสสมัยพระเจ้าอ็องรีที่ 2 และจึงสืบเนื่องต่อมาจนถึงสมัยสาธารณรัฐ

ราชรัฐอันดอร์รานั้นมีความพิเศษตรงที่ถูกปกครองร่วมโดยสองราชวงศ์ โดยสายหนึ่ง (คือ ประธานาธิบดีแห่งฝรั่งเศส) นั้นถือเป็นราชวงศ์เดียวในโลกที่ได้รับการเลือกตั้งโดยสามัญชน ซึ่งก็มิใช่ราษฎรแห่งอันดอร์รา แต่โดยราษฎรฝรั่งเศส ประธานาธิบดีฝรั่งเศสนั้นยังเป็นตำแหน่งเดียวที่เป็นทั้งพระมหากษัตริย์และประมุขแห่งสาธารณรัฐในคนเดียวกัน

รายพระนามและรายนามผู้ปกครองร่วมแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข