พระเจ้าโอกูมากาโซโลมอน กาฟาบูซา อิกูรูที่ 1

พระเจ้าโอกูมากาโซโลมอน กาฟาบูซา อิกูรูที่ 1 เป็นพระมหากษัตริย์พระองค์ที่ 27 แห่งอาณาจักรบุนโยโร-กิตารา ประเทศยูกันดา พระองค์เป็นพระมหากษัตริย์ตามประเพณีการสืบตำแหน่งผู้ปกครองอาณาจักรของยูกันดา ประสูติเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2491 เป็นพระราชโอรสของพระเจ้าติโต กาฟาบูซา วินยีที่ 4กับพระราชินีเกตรูเด คอมเวรู กาฟาบูซา อาทีนยี เสด็จขึ้นครองราชย์เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2537

พระเจ้าโอกูมากาโซโลมอน กาฟาบูซา อิกูรูที่ 1
กษัตริย์ แห่งอาณาจักรบุนโยโร-กิตารา ประเทศยูกันดา
ครองราชย์11 มิถุนายน พ.ศ. 2537
รัชสมัย29 ปี 244 วัน+
รัชกาลถัดไปยังอยู่ในราชสมบัติ
ประสูติ18 มิถุนายน พ.ศ. 2491 (75 พรรษา)
พระชายาพระราชินีโอมูโก มาร์กาเร็ท คารูนกา
โซโลมอน อิกูรูที่ 1
ราชวงศ์ราชวงศ์บาบิโต
พระราชบิดาพระเจ้าติโต กาฟาบูซา วินยีที่ 4
พระราชมารดาพระราชินีเกตรูเด คอมเวรู กาฟาบูซา อาทีนยี

พระเจ้าโอกูมากาโซโลมอน กาฟาบูซา อิกูรูที่ 1 ทรงอภิเษกสมรสกับพระราชินีโอมูโก มาร์กาเร็ท คารูนกา