สมเด็จพระราชาธิบดีตูเฮอิเตีย ปากี

สมเด็จพระราชาธิบดีตูเฮอิเตีย ปากี เป็นพระมหากษัตริย์แห่งชาวมาวรีองค์ปัจจุบัน พระบรมราชสมภพเมื่อ 21 เมษายน พ.ศ. 2498 เป็นพระราชโอรส ของวาตูโมอานา ปากีกับสมเด็จพระราชินีนาถเต อาตาอิรันกิคาอาฮู เสด็จขึ้นครองราชย์เมื่อ21 สิงหาคม พ.ศ. 2549

สมเด็จพระราชาธิบดีตูเฮอิเตีย ปากี
พระมหากษัตริย์แห่งชาวมาวรี
ครองราชย์21 สิงหาคม พ.ศ. 2549
รัชกาลก่อนหน้าสมเด็จพระราชินีนาถเต อาตาอิรันกิคาอาฮู
รัชกาลถัดไปยังอยู่ในราชสมบัติ
ประสูติ21 เมษายน พ.ศ. 2498
พระอัครมเหสีสมเด็จพระราชินีเต อาตาวาอิ
ตูเฮอิเตีย ปากี
พระบรมราชชนกเจ้าชายวาตูโมอานา ปากี
พระบรมราชชนนีสมเด็จพระราชินีนาถเต อาตาอิรันกิคาอาฮู

สมเด็จพระราชาธิบดีตูเฮอิเตีย ปากี ทรงราชาภิเษกสมรสกับสมเด็จพระราชินีเต อาตาวาอิ