ฌูอัน อันริก บิบัส ซิซิลิอา

ฌูอัน อันริก บิบัส ซิซิลิอา (กาตาลา: Joan Enric Vives Sicília) เป็นบิชอปแห่งอูร์เฌ็ลย์และเจ้าผู้ร่วมครองอันดอร์รา

อัครมุขนายก
ฌูอัน อันริก บิบัส ซิซิลิอา
บิเบส ณ ปีค.ศ. 2016
เจ้าผู้ร่วมครองอันดอร์รา
ดำรงพระยศ12 พฤษภาคม พ.ศ. 2546 – ปัจจุบัน
ก่อนหน้าฌูอัน มาร์ตี อี อะลานิส
ผู้ปกครองร่วมฌัก ชีรัก (2538–2550)
นีกอลา ซาร์กอซี (2550–2555)
ฟร็องซัว ออล็องด์ (2555–2560)
แอมานุแอล มาครง (2560–ปัจจุบัน)
ประสูติ24 กรกฎาคม พ.ศ. 2492 (74 ปี)
บาร์เซโลนา ประเทศสเปน
ศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก

พระประวัติ

แก้

ฌูอัน อันริก บิบัส ซิซิลิอา ประสูติเมื่อปี พ.ศ. 2492 ในเมืองบาร์เซโลนา ประเทศสเปน เป็นบุตรชายคนที่ 3 ของฟรันแซ็สก์ บิบัส อี ป็อนส์ กับกูร์แนลิอา ซิซิลิอา อิบัญเญซ ซึ่งเป็นเจ้าของร้านค้าปลีกขนาดเล็ก พระองค์เข้าศึกษาที่เซมินารีในปี พ.ศ. 2508 และศึกษามนุษยศาสตร์ ปรัชญา และเทววิทยา ในปี พ.ศ. 2517 ฌูอันทรงผนวชเป็นบาทหลวงที่บ้านเกิดของพระองค์ ทรงได้รับแต่งตั้งเป็นบิชอปผู้ช่วยแห่งบาร์เซโลนาในปี พ.ศ. 2536 และได้รับแต่งตั้งจากสมเด็จพระสันตะปาปายอห์น ปอลที่ 2 ให้เป็นบิชอปรองแห่งอูร์เฌ็ลย์ในปี พ.ศ. 2544 เมื่อฌูอัน มาร์ตี อี อะลานิส บิชอปแห่งอูร์เฌ็ลย์องค์ก่อนเกษียณอายุในปี พ.ศ. 2546 ฌูอันจึงทรงดำรงตำแหน่งบิชอปแห่งอูร์เฌ็ลย์เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2546 จึงได้เป็นพระประมุขผู้ปกครองร่วมแห่งอันดอร์ราอีกตำแหน่ง วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2546 พระองค์ได้สาบานตนเข้ารับตำแหน่งผู้ปกครองร่วมแห่งอันดอร์ราที่กาซาดาลาบัลย์ในกรุงอันดอร์ราลาเวลลา ต่อมาวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2553 สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ที่ 16 ทรงเลื่อนสมณศักดิ์ฌูอัน อันริก บิบัส ซิซิลิอา เป็นอาร์ชบิชอปโดยเฉพาะ

พระเกียรติยศ

แก้