ฌูอัน อันริก บิบัส ซิซิเลีย

ฌูอัน อันริก บิบัส ซิซิเลีย (กาตาลา: Joan Enric Vives Sicília) เป็นผู้ปกครองร่วมแห่งราชรัฐอันดอร์รา บิชอปแห่งอูร์เฌ็ลย์ และมุขมณฑลโรมันคาทอลิก

ฌูอัน อันริก บิบัส ซิซิเลีย
ผู้ปกครองร่วมแห่งราชรัฐอันดอร์รา
อยู่ในวาระ
เริ่มดำรงตำแหน่ง
2 พฤษภาคม พ.ศ. 2546
ก่อนหน้า ฌูอัน มาร์ตี อี อะลานิส
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2492 (71 ปี)
บาร์เซโลนา ประเทศสเปน
ศาสนา คริสต์นิกายโรมันคาทอลิก

ประวัติแก้ไข

ฌูอัน อันริก บิบัส ซิซิเลีย เกิดเมื่อปี พ.ศ. 2492 ในเมืองบาร์เซโลนา ประเทศสเปน เป็นบุตรชายคนที่ 3 ของฟรันแซ็สก์ บิบัส อี ป็อนส์ กับกูร์แนเลีย ซิซิเลีย อิบัญเญซ ซึ่งเป็นเจ้าของร้านค้าปลีกขนาดเล็ก เขาเข้าศึกษาที่เซมินารีในปี พ.ศ. 2508 และศึกษามนุษยศาสตร์ ปรัชญา และเทววิทยา ในปี พ.ศ. 2517 ฌูอันบวชเป็นบาทหลวงในบ้านเกิดของเขา เขาได้รับการเสนอชื่อเข้าเป็นผู้ช่วยบาทหลวงของบาร์เซโลนาในปี พ.ศ. 2536 และบิชอปแห่งอูร์เฌ็ลย์ในปี พ.ศ. 2544 โดยสมเด็จพระสันตะปาปาจอห์น ปอลที่ 2 เมื่อฌูอัน มาร์ตี อี อะลานิส บิชอปแห่งอูร์เฌ็ลย์คนก่อนเกษียณอายุในปี พ.ศ. 2546 ฌูอันจึงได้ดำรงตำแหน่งบิชอปแห่งอูร์เฌ็ลย์เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2546 และเป็นผู้ปกครองร่วมแห่งอันดอร์ราอีกตำแหน่ง 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2546 เขาได้สาบานตนเข้ารับตำแหน่งผู้ปกครองร่วมแห่งอันดอร์ราที่กาซาดาลาบัลย์ในกรุงอันดอร์ราลาเวลลา ฌูอัน อันริก บิบัส ซิซิเลียได้รับตำแหน่งอาร์ชบิชอปโดยสมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ที่ 16 เมื่อวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2553

เกียรติยศแก้ไข