ยังดีเปอร์ตวน เบซาร์ ตวนกู มูห์ริซ

ยังดีเปอร์ตวน เบอซาร์ ตวนกู มูห์ริซ ทรงเป็นเจ้าผู้ครองนครแห่งรัฐเนอเกอรีเซิมบีลัน ประเทศมาเลเซีย องค์ปัจจุบัน ประสูติเมื่อ14 มกราคม พ.ศ. 2491 เป็นโอรสของสมเด็จพระราชาธิบดีตวนกู มูนาวีร์ อิบนี่ อัลมาร์ฮุม ตวนกู อับดุล ราห์มานกับรายา ตวนกู อัมพวน ดูราห์ บินติ อัลมาร์ฮุม เบซาร์ บูร์ฮานุดดิน เสด็จขึ้นครองราชย์เมื่อ29 ธันวาคม พ.ศ. 2551

ยังดีเปอร์ตวน เบซาร์ ตวนกู มูห์ริซ

พระปรมาภิไธย ตวนกู มูห์ริซ
พระอิสริยยศ ยังดีเปอร์ตวนเบอซาร์แห่งรัฐเนอเกอรีเซิมบีลัน ประเทศมาเลเซีย
ครองราชย์ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2551
ข้อมูลส่วนพระองค์
พระราชสมภพ 14 มกราคม พ.ศ. 2491 (72 ปี)
พระราชบิดา สมเด็จพระราชาธิบดีตวนกู มูนาวีร์ อิบนี่ อัลมาร์ฮุม ตวนกู อับดุล ราห์มาน
พระราชมารดา รายา ตวนกู อัมพวน ดูราห์ บินติ อัลมาร์ฮุม เบซาร์ บูร์ฮานุดดิน
พระชายา รายา ตวนกู ไอชาห์ โรฮานี่

สมเด็จพระราชาธิบดียังดีเปอร์ตวนเบอซาร์ ตวนกู มูห์ริซ ทรงอภิเษกสมรสกับรายา ตวนกู ไอชาห์ โรฮานี่ มีพระโอรสด้วยกัน 3 พระองค์