สุลต่านชะรอฟุดดีน อิดริส ชาห์

สมเด็จพระราชาธิบดีสุลต่านชะรอฟุดดีน อิดริส ชาห์ ทรงเป็นสุลต่านแห่งรัฐเซอลาโงร์ ประเทศมาเลเซีย ประสูติเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2488 เป็นพระราชโอรสของสมเด็จพระราชาธิบดีซาลาฮุดดีน อับดุล อาซิซสุลต่านองค์ก่อนกับรายา ไซดาตุล อิห์ซาน เทงกู บาดาร์ ชาห์ เสด็จขึ้นครองราชย์เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2544

สุลต่านชะรอฟุดดีน อิดริส ชาห์
Sharafuddin of Selangor.jpg
พระปรมาภิไธยสมเด็จพระราชาธิบดีสุลต่านชะรอฟุดดีน อิดริส ชาห์
พระอิสริยยศสุลต่านแห่งรัฐเซอลาโงร์ ประเทศมาเลเซีย
ครองราชย์21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2544
รัชกาลก่อนสมเด็จพระราชาธิบดีสุลต่านซาลาฮุดดีน อับดุล อาซิซ
รัชกาลถัดไปยังอยู่ในราชสมบัติ
ข้อมูลส่วนพระองค์
พระราชสมภพ24 ธันวาคม พ.ศ. 2488
พระราชบิดาสมเด็จพระราชาธิบดีซาลาฮุดดีน อับดุล อาซิซ
พระราชมารดารายา ไซดาตุล อิห์ซาน เทงกู บาดาร์ ชาห์
พระบรมราชินีTengku Permaisuri Norashikin