สุลต่านชะรอฟุดดีน อิดริส ชาห์

สมเด็จพระราชาธิบดีสุลต่านชะรอฟุดดีน อิดริส ชาห์ ทรงเป็นสุลต่านแห่งรัฐเซอลาโงร์ ประเทศมาเลเซีย ประสูติเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2488 เป็นพระราชโอรสของสมเด็จพระราชาธิบดีซาลาฮุดดีน อับดุล อาซิซสุลต่านองค์ก่อนกับรายา ไซดาตุล อิห์ซาน เทงกู บาดาร์ ชาห์ เสด็จขึ้นครองราชย์เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2544

สุลต่านชะรอฟุดดีน อิดริส ชาห์
Sultan Sharafuddin of Selangor.JPG

พระปรมาภิไธย สมเด็จพระราชาธิบดีสุลต่านชะรอฟุดดีน อิดริส ชาห์
พระอิสริยยศ สุลต่านแห่งรัฐเซอลาโงร์ ประเทศมาเลเซีย
ครองราชย์ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2544
รัชกาลก่อน สมเด็จพระราชาธิบดีสุลต่านซาลาฮุดดีน อับดุล อาซิซ
รัชกาลถัดไป ยังอยู่ในราชสมบัติ
ข้อมูลส่วนพระองค์
พระราชสมภพ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2488
พระราชบิดา สมเด็จพระราชาธิบดีซาลาฮุดดีน อับดุล อาซิซ
พระราชมารดา รายา ไซดาตุล อิห์ซาน เทงกู บาดาร์ ชาห์
พระบรมราชินี Tengku Permaisuri Norashikin