สุลต่านชาราฟุดดิน อิดริซ ชะฮ์

สมเด็จพระราชาธิบดีสุลต่านชาราฟุดดิน อิดริซ ชะฮ์ ทรงเป็นสุลต่านแห่งรัฐเซอลาโงร์ ประเทศมาเลเซีย ประสูติเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2488 เป็นพระราชโอรสของสมเด็จพระราชาธิบดีซาลาฮุดดีน อับดุล อาซิซสุลต่านองค์ก่อนกับรายา ไซดาตุล อิห์ซาน เทงกู บาดาร์ ชะฮ์ เสด็จขึ้นครองราชย์เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2544

สุลต่านชาราฟุดดิน อิดริซ ชะฮ์
สุลต่านแห่งรัฐเซอลาโงร์ ประเทศมาเลเซีย
ครองราชย์21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2544
รัชกาลก่อนหน้าสมเด็จพระราชาธิบดีซาลาฮุดดีน อับดุล อาซิซ
ประสูติ24 ธันวาคม พ.ศ. 2488 (78 พรรษา)
พระบรมราชินีTengku Permaisuri Norashikin
สมเด็จพระราชาธิบดีสุลต่านชาราฟุดดิน อิดริซ ชะฮ์
พระราชบิดาสมเด็จพระราชาธิบดีซาลาฮุดดีน อับดุล อาซิซ
พระราชมารดารายา ไซดาตุล อิห์ซาน เทงกู บาดาร์ ชะฮ์