สุลต่านแห่งรัฐเซอลาโงร์

สุลต่านแห่งเซอลาโงร์ เป็นตำแหน่งสำหรับผู้ปกครองตามรัฐธรรมนูญแห่งรัฐเซอลาโงร์ เริ่มต้นเมื่อปี ค.ศ. 1745 สุลต่านองค์ปัจจุบันคือ สุลต่านชะรอฟุดดีน อิดริส ชาห์ ขึ้นครองราชย์เมื่อปี ค.ศ.2001 หรือ พ.ศ. 2544 ต่อไปนี้คือรายพระนามสุลต่านแห่งรัฐเซอลาโงร์

สุลต่านรัฐเซอลาโงร์
รัฐ
ตราประจำรัฐ
อยู่ในราชสมบัติ
สุลต่านชะรอฟุดดีน อิดริส ชาห์
ตั้งแต่ 21 พฤศจิกายน ค.ศ. 2001
รายละเอียด
พระราชอิสริยยศสุลต่านแห่งเซอลาโงร์
กษัตริย์องค์แรกสุลต่านซาลาฮุดดิน ชาห์
สถาปนาเมื่อค.ศ. 1745

รายพระนามสุลต่านแห่งรัฐเซอลาโงร์

แก้
 
ธงประจำพระอิสริยยศสุลต่านแห่งรัฐเซอลาโงร์

ดูเพิ่ม

แก้