สุลต่านแห่งรัฐเซอลาโงร์


สุลต่านแห่งเซอลาโงร์ เป็นตำแหน่งสำหรับผู้ปกครองตามรัฐธรรมนูญแห่งรัฐเซอลาโงร์ เริ่มต้นเมื่อปี ค.ศ. 1745 สุลต่านองค์ปัจจุบันคือ สุลต่านชะรอฟุดดีน อิดริส ชาห์ ขึ้นครองราชย์เมื่อปี ค.ศ.2001 หรือ พ.ศ. 2544 ต่อไปนี้คือรายพระนามสุลต่านแห่งรัฐเซอลาโงร์

สุลต่าน
รัฐเซอลาโงร์
ราชาธิปไตย
รัฐ
Coat of arms of Selangor.svg
ตราประจำรัฐ
Sultan Sharafuddin of Selangor.JPG
อยู่ในราชสมบัติ
สุลต่านชะรอฟุดดีน อิดริส ชาห์
ตั้งแต่ 21 พฤศจิกายน ค.ศ. 2001

ราชอิสริยยศ สุลต่านแห่งเซอลาโงร์
ปฐมกษัตริย์ สุลต่านซาลาฮุดดิน ชาห์
สถาปนา ค.ศ. 1745

รายพระนามสุลต่านแห่งรัฐเซอลาโงร์แก้ไข

 
ธงประจำพระอิสริยยศสุลต่านแห่งรัฐเซอลาโงร์

ดูเพิ่มแก้ไข