ฮะมัด บิน มุฮัมมัด อัชชัรกี

ฮะมัด บิน มุฮัมมัด อัชชัรกี ทรงเป็นเจ้าผู้ครองรัฐฟูไจราห์ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ องค์ปัจจุบัน ประสูติเมื่อวันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2491 พระองค์เป็นพระราชโอรสของมุฮัมมัด บิน ฮะมัด อัชชัรกี พระองค์ขึ้นครองราชย์เมื่อ18 กันยายน พ.ศ. 2517 ต่อจากพระราชบิดา

ฮะมัด บิน มุฮัมมัด อัชชัรกี
Hamad bin Mohammed Al Sharqi.jpg

พระนามเต็ม ฮะมัด บิน มุฮัมมัด อัชชัรกี
พระอิสริยยศ เจ้าผู้ครองรัฐฟูไจราห์ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
ครองราชย์ 18 กันยายน พ.ศ. 2517
รัชกาลก่อน มุฮัมมัด บิน ฮะมัด อัชชัรกี
รัชกาลถัดไป ยังอยู่ในราชสมบัติ
ข้อมูลส่วนพระองค์
ประสูติ 25 กันยายน พ.ศ. 2491 (71 ปี)
พระราชบิดา มุฮัมมัด บิน ฮะมัด อัชชัรกี
พระชายา ฟาฏิมะฮ์ บินต์ ษานี อัลมักตูม

ฮะมัด บิน มุฮัมมัด อัชชัรกี ทรงเสกสมรสกับฟาฏิมะฮ์ บินต์ ษานี อัลมักตูม มีพระโอรสและพระธิดาด้วยกัน 6 พระองค์