สมเด็จพระราชาธิบดีซัยยิด ปูตรา

สมเด็จพระราชาธิบดี ตวนกู ซัยยิด ปุตรา ทรงเป็นยังดี เปอร์ตวน อากง พระองค์ที่ 3 แห่งมาเลเซีย และทรงเป็นรายาแห่งรัฐปะลิส พระองค์พระราชสมภพที่เมืองอาเรา รัฐปะลิส พระราชสมภพเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2463 พระองค์ทรงเป็นยังดี เปอร์ตวน อากง เมื่อวันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2503 - 20 กันยายน พ.ศ. 2508 สวรรคตเมื่อวันที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2543 สิริพระชนมายุได้ 79 พรรษา 4 เดือน

Img agung3 2.gif
ก่อนหน้า สมเด็จพระราชาธิบดีซัยยิด ปูตรา ถัดไป
สมเด็จพระราชาธิบดีสุลต่าน ฮีซามุดดีน อาลัม ชาห์ 2leftarrow.png 40x40px
ยังดี เปอร์ตวน อากง
(21 กันยายน พ.ศ. 2503 - 20 กันยายน พ.ศ. 2508)
2rightarrow.png สมเด็จพระราชาธิบดีสุลต่าน อิสมาอิล นาซีรุดดิน ชาห์
รายา ซัยยิด ฮัมซาห์ จามาลุลไลน์ 2leftarrow.png Lambang Perlis.jpg
รายาแห่งรัฐปะลิส
(2510- 2543)
2rightarrow.png สมเด็จพระราชาธิบดีตวนกู ซัยยิด ซีรอญุดดีน