สมเด็จพระราชาธิบดีซัยยิด ปูตรา

สมเด็จพระราชาธิบดี ตวนกู ซัยยิด ปุตรา ทรงเป็นยังดี เปอร์ตวน อากง พระองค์ที่ 3 แห่งมาเลเซีย และทรงเป็นรายาแห่งรัฐปะลิส พระองค์พระราชสมภพที่เมืองอาเรา รัฐปะลิส พระราชสมภพเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2463 พระองค์ทรงเป็นยังดี เปอร์ตวน อากง เมื่อวันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2503 - 20 กันยายน พ.ศ. 2508 สวรรคตเมื่อวันที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2543 สิริพระชนมายุได้ 79 ปี 142 วัน

สมเด็จพระราชาธิบดีซัยยิด ปูตรา
ยังดี เปอร์ตวน อากงแห่งมาเลเซีย
รายาแห่งรัฐปะลิส
ยังดี เปอร์ตวน อากง ลำดับที่ 3
ครองราชย์21 กันยายน พ.ศ. 2503 - 20 กันยายน พ.ศ. 2508
ราชาภิเษก4 มกราคม พ.ศ. 2504
ก่อนหน้าสุลต่านฮีซามุดดินแห่งเซอลังงอร์
ถัดไปสุลต่านอิสมาอิลแห่งตรังกานู
นายกรัฐมนตรีตุนกู อับดุล ระฮ์มัน
รายาแห่งรัฐปะลิส
ครองราชย์4 ธันวาคม พ.ศ. 2488 - 16 เมษายน พ.ศ. 2543
ราชาภิเษก12 มีนาคม พ.ศ. 2492
ก่อนหน้ารายาซัยยิด ฮัมซาห์แห่งปะลิส
ถัดไปรายาซัยยิด ซีรอญุดดีนแห่งปะลิส
พระราชสมภพ25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2463
ปะลิส สหพันธรัฐมลายู บริติชมาลายา
สวรรคต16 เมษายน พ.ศ. 2543 (79 พรรษา)
กัวลาลัมเปอร์ มาเลเซีย
คู่อภิเษกเติงกูบูเดรียะฮ์ บินตี อัลมาร์ฮุม เติงกูอิซมาอิล
เรียม เพศยนาวิน
พระราชบุตร21 พระองค์
พระราชบิดาTuan Syed Hassan ibni Almarhum Tuan Syed Mahmud Jamalullail
พระราชมารดาChe Puan Wan Teh Binti Wan Endut
ศาสนาอิสลาม

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

แก้

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่างประเทศ

แก้

อ้างอิง

แก้
ก่อนหน้า สมเด็จพระราชาธิบดีซัยยิด ปูตรา ถัดไป
สมเด็จพระราชาธิบดีสุลต่าน ฮีซามุดดีน อาลัม ชาห์    
ยังดี เปอร์ตวน อากง
(21 กันยายน พ.ศ. 2503 - 20 กันยายน พ.ศ. 2508)
  สมเด็จพระราชาธิบดีสุลต่าน อิสมาอิล นาซีรุดดิน ชาห์
รายา ซัยยิด ฮัมซาห์ จามาลุลไลน์    
รายาแห่งรัฐปะลิส
(2488 - 2543)
  สมเด็จพระราชาธิบดีตวนกู ซัยยิด ซีรอญุดดีน