สมเด็จพระราชาธิบดีอับดุล ระห์มัน

สมเด็จพระราชาธิบดีตวนกู อับดุล ระห์มัน อิบนี อัลมาร์ฮุม ตวนกู มูฮัมมัด (มลายู: Tuanku Abdul Rahman ibni Almarhum Tuanku Muhammad, توانكو عبدالرحمن ابن المرحوم توانكو محمد) เป็นยังดีเปอร์ตวนเบซาร์แห่งรัฐเนอเกอรีเซิมบีลัน และเป็นยังดีเปอร์ตวนอากงพระองค์แรก

สมเด็จพระราชาธิบดีอับดุล ระห์มัน
ยังดีเปอร์ตวนอากงแห่งมาเลเซีย
ยังดีเปอร์ตวนเบอซาร์แห่งรัฐเนอเกอรีเซิมบีลัน
ยังดีเปอร์ตวนอากง ลำดับที่ 1
ครองราชย์31 สิงหาคม พ.ศ. 2500 – 1 เมษายน พ.ศ. 2503
ก่อนหน้าเอลิซาเบธที่ 2
(ในฐานะสมเด็จพระราชินีนาถแห่งมาเลเซีย)
ถัดไปฮีซามุดดินแห่งเซอลาโงร์
ยังดีเปอร์ตวนเบอซาร์แห่งรัฐเนอเกอรีเซิมบีลัน
ครองราชย์3 สิงหาคม พ.ศ. 2476 – 1 เมษายน พ.ศ. 2503
ราชาภิเษก25 เมษายน พ.ศ. 2477
ก่อนหน้าตวนกู มูฮัมหมัด
ถัดไปตวนกู มูวาวีร์
พระราชสมภพ24 สิงหาคม พ.ศ. 2438
รัฐเนอเกอรีเซิมบีลัน สหพันธรัฐมลายู บริติชมาลายา
สวรรคต1 เมษายน พ.ศ. 2503 (64 พรรษา)
กรุงกัวลาลัมเปอร์ สหพันธรัฐมาลายา
พระราชบุตร8 พระองค์
พระราชบิดาตวนกู มูฮัมหมัด
พระราชมารดาTunku Halija binti Tunku Muda Chik
ศาสนาอิสลาม

พระราชประวัติ

แก้

พระองค์เสด็จพระราชสมภพที่เซอรีเมอรันตี ซึ่งเป็นเมืองเจ้าผู้ครองของรัฐเนอเกอรีเซิมบีลัน พระองค์ขึ้นเป็นยังดี เปอร์ตวน อากง พระองค์ครองราชย์ได้ 24 ปี และพระองค์เสด็จสวรรคตขณะที่ดำรงตำแหน่งยังดีเปอร์ตวนอากงที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ เมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2503 สิริพระชนมพรรษา 64 ปี 220 วัน