ยังดีเปอร์ตวนเบอซาร์แห่งรัฐเนอเกอรีเซิมบีลัน

ยังดีเปอร์ตวนเบซาร์แห่งรัฐเนอเกอรีเซิมบีลัน เริ่มเมื่อ ค.ศ. 1773 ยังดีเปอร์ตวน เบซาร์องค์ปัจจุบันคือ ยังดีเปอร์ตวน เบซาร์ ตวนกู มูห์ริซ ขึ้นครองราชย์เมื่อ ค.ศ. 2008 ต่อไปนี้คือรายพระนามยังดีเปอร์ตวนเบอซาร์แห่งรัฐเนอเกอรีเซิมบีลัน

สุลต่านรัฐเนอเกอรีเซิมบีลัน
รัฐ
ตราประจำรัฐ
อยู่ในราชสมบัติ
ยังดีเปอร์ตวน เบซาร์ ตวนกู มูห์ริซ
ตั้งแต่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2551
รายละเอียด
พระราชอิสริยยศยังดีเปอร์ตวนเบซาร์แห่งรัฐเนอเกอรีเซิมบีลัน
กษัตริย์องค์แรกยังดีเปอร์ตวน เบซาร์รายา เมเลวาร์
สถาปนาเมื่อค.ศ. 1773

รายพระนามยังดีเปอร์ตวนเบอซาร์แห่งรัฐเนอเกอรีเซิมบีลัน

แก้

ดูเพิ่ม

แก้

อ้างอิง

แก้