ยังดีเปอร์ตวนเบอซาร์แห่งรัฐเนอเกอรีเซิมบีลัน

ยังดีเปอร์ตวนเบอซาร์แห่งรัฐเนอเกอรีเซิมบีลัน เริ่มเมื่อ ค.ศ. 1773 ยังดีเปอร์ตวน เบซาร์องค์ปัจจุบันคือ สมเด็จพระราชาธิบดียังดีเปอร์ตวน เบซาร์ ตวนกู มูห์ริซ ขึ้นครองราชย์เมื่อ ค.ศ. 2008 หรือ พ.ศ. 2551 ต่อไปนี้คือรายพระนามยังดีเปอร์ตวนเบอซาร์แห่งรัฐเนอเกอรีเซิมบีลัน

สุลต่าน
รัฐเนอเกอรีเซิมบีลัน
ราชาธิปไตย
รัฐ
Coat of arms of Negeri Sembilan.svg
ตราประจำรัฐ
อยู่ในราชสมบัติ
สมเด็จพระราชาธิบดียังดีเปอร์ตวน เบซาร์ ตวนกู มูห์ริซ
ตั้งแต่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2551

ราชอิสริยยศ ยังดีเปอร์ตวนเบอซาร์แห่งรัฐเนอเกอรีเซิมบีลัน
ปฐมกษัตริย์ ยังดีเปอร์ตวน เบซาร์รายา เมเลวาร์
สถาปนา ค.ศ. 1773

รายพระนามยังดีเปอร์ตวนเบอซาร์แห่งรัฐเนอเกอรีเซิมบีลันแก้ไข

ดูเพิ่มแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข