สมเด็จพระราชาธิบดีจาฟาร์

สมเด็จพระราชาธิบดีตวนกู จาฟาร์ เป็นยังดีเปอร์ตวนอากงพระองค์ที่ 10 ของมาเลเซีย และเป็นสุลต่านพระองค์ที่ 11 ของรัฐเนอเกอรีเซิมบีลัน เป็นพระราชโอรสของสุลต่าน ตวนกู อับดุล ระห์มัน พระราชสมภพวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2465 ที่รัฐเซอลาโงร์ ขึ้นครองราชย์ต่อจาก ยังดีเปอร์ตวน เบซาร์ตวนกู มูวาวีร์ พระเชษฐา พระองค์ได้รับตำแหน่ง ยังดี เปอร์ตวน อากง เมื่อวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2537 จนถึงวันที่25 เมษายน พ.ศ. 2542 สวรรคตเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2551 รวมพระชนมายุได้ 86 ปี 161 วัน

สมเด็จพระราชาธิบดีจาฟาร์
ยังดี เปอร์ตวน อากงแห่งมาเลเซีย
ยังดีเปอร์ตวนเบอซาร์แห่งรัฐเนอเกอรีเซิมบีลัน
ยังดี เปอร์ตวน อากง ลำดับที่ 10
ครองราชย์26 เมษายน พ.ศ. 2537 - 25 เมษายน พ.ศ. 2542
ราชาภิเษก22 กันยายน พ.ศ. 2537
ก่อนหน้าอัซลันแห่งเประ
ถัดไปซาลาฮุดดีนแห่งเซอลาโงร์
นายกรัฐมนตรีมาฮาดีร์ บิน โมฮามัด
ยังดีเปอร์ตวนเบอซาร์แห่งรัฐเนอเกอรีเซิมบีลัน
ครองราชย์18 เมษายน พ.ศ. 2510 - 27 ธันวาคม พ.ศ. 2551
ราชาภิเษก8 เมษายน พ.ศ. 2511
ก่อนหน้าตวนกู มูวาวีรึ
ถัดไปตวนกู มูห์ริซ
พระราชบุตร8 พระองค์
พระราชบิดาสมเด็จพระราชาธิบดีตวนกู อับดุล ระห์มัน
พระราชมารดาChe Engku Maimunah Binti Abdullah (Dulcie Campbell)
พระราชสมภพ19 กรกฎาคม พ.ศ. 2465
เซอลาโงร์ สหพันธรัฐมลายู บริติชมาลายา
สวรรคต27 ธันวาคม พ.ศ. 2551 (86 พรรษา)
เนอเกอรีเซิมบีลัน มาเลเซีย
ศาสนาอิสลาม


ก่อนหน้า สมเด็จพระราชาธิบดีจาฟาร์ ถัดไป
สมเด็จพระราชาธิบดีสุลต่านอัซลัน มูฮิบบุดดิน ชาห์
ยังดี เปอร์ตวน อากง
(26 เมษายน พ.ศ. 2537 - 25 เมษายน พ.ศ. 2545)
สมเด็จพระราชาธิบดีซาลาฮุดดีน อับดุล อาซิซ
ยังดีเปอร์ตวน เบซาร์ตวนกู มูวาวีร์ ยังดีเปอร์ตวนเบอซาร์แห่งรัฐเนอเกอรีเซิมบีลัน
(2510- 2551)
สมเด็จพระราชาธิบดียังดีเปอร์ตวน เบซาร์ ตวนกู มูห์ริซ