สมเด็จพระราชาธิบดีจาฟาร์

สมเด็จพระราชาธิบดีตวนกู จาฟาร์ เป็นยังดีเปอร์ตวนอากงพระองค์ที่ 10 ของมาเลเซีย และเป็นสุลต่านพระองค์ที่ 11 ของรัฐเนอเกอรีเซิมบีลัน เป็นพระโอรสของสุลต่าน ตวนกู อับดุล ระห์มัน พระราชสมภพวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2465 ที่รัฐเซอลาโงร์ ขึ้นครองราชย์ต่อจาก ยังดีเปอร์ตวน เบซาร์ตวนกู มูวาวีร์ พระองค์ได้รับตำแหน่ง ยังดี เปอร์ตวน อากง เมื่อวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2537 จนถึงวันที่25 เมษายน พ.ศ. 2542 สวรรคตเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2551 รวมพระชนมายุได้ 86 ปี

Img agung10 2.gif


ก่อนหน้า สมเด็จพระราชาธิบดีจาฟาร์ ถัดไป
สมเด็จพระราชาธิบดีสุลต่านอัซลัน มูฮิบบุดดิน ชาห์ 2leftarrow.png 40x40px
ยังดี เปอร์ตวน อากง
(26 เมษายน พ.ศ. 2537 - 25 เมษายน พ.ศ. 2545)
2rightarrow.png สมเด็จพระราชาธิบดีซาลาฮุดดีน อับดุล อาซิซ
ยังดีเปอร์ตวน เบซาร์ตวนกู มูวาวีร์ 2leftarrow.png ยังดีเปอร์ตวนเบอซาร์แห่งรัฐเนอเกอรีเซิมบีลัน
(2510- 2551)
2rightarrow.png สมเด็จพระราชาธิบดียังดีเปอร์ตวน เบซาร์ ตวนกู มูห์ริซ