ยังดีเปอร์ตวน เบซาร์ ตวนกู มูห์ริซ

ยังดีเปอร์ตวน เบอซาร์ ตวนกู มูห์ริซ ทรงเป็นเจ้าผู้ครองนครแห่งรัฐเนอเกอรีเซิมบีลัน ประเทศมาเลเซีย องค์ปัจจุบัน ประสูติเมื่อ14 มกราคม พ.ศ. 2491 เป็นโอรสของสมเด็จพระราชาธิบดีตวนกู มูนาวีร์ อิบนี่ อัลมาร์ฮุม ตวนกู อับดุล ราห์มานกับรายา ตวนกู อัมพวน ดูราห์ บินติ อัลมาร์ฮุม เบซาร์ บูร์ฮานุดดิน เสด็จขึ้นครองราชย์เมื่อ29 ธันวาคม พ.ศ. 2551

ยังดีเปอร์ตวน เบซาร์ ตวนกู มูห์ริซ
Tuanku Muhriz of Negeri Sembilan.jpg
พระปรมาภิไธยตวนกู มูห์ริซ
พระอิสริยยศยังดีเปอร์ตวนเบอซาร์แห่งรัฐเนอเกอรีเซิมบีลัน ประเทศมาเลเซีย
ครองราชย์29 ธันวาคม พ.ศ. 2551
ข้อมูลส่วนพระองค์
พระราชสมภพ14 มกราคม พ.ศ. 2491 (74 ปี)
พระราชบิดาสมเด็จพระราชาธิบดีตวนกู มูนาวีร์ อิบนี่ อัลมาร์ฮุม ตวนกู อับดุล ราห์มาน
พระราชมารดารายา ตวนกู อัมพวน ดูราห์ บินติ อัลมาร์ฮุม เบซาร์ บูร์ฮานุดดิน
พระชายารายา ตวนกู ไอชาห์ โรฮานี่

สมเด็จพระราชาธิบดียังดีเปอร์ตวนเบอซาร์ ตวนกู มูห์ริซ ทรงอภิเษกสมรสกับรายา ตวนกู ไอชาห์ โรฮานี่ มีพระโอรสด้วยกัน 3 พระองค์