สมเด็จพระราชาธิบดีอับดุล ระห์มัน

ระวังสับสนกับ ตุนกู อับดุล ระฮ์มัน

สมเด็จพระราชาธิบดีตวนกู อับดุล ระห์มัน อิบนี อัลมาร์ฮุม ตวนกู มูฮัมมัด (มลายู: Tuanku Abdul Rahman ibni Almarhum Tuanku Muhammad, توانكو عبدالرحمن ابن المرحوم توانكو محمد) เป็นยังดีเปอร์ตวนเบซาร์แห่งรัฐเนอเกอรีเซิมบีลัน และเป็นยังดีเปอร์ตวนอากงพระองค์แรกของมาเลเซีย

สมเด็จพระราชาธิบดีอับดุล ระห์มัน
ยังดี เปอร์ตวน อากงแห่งมาเลเซีย
ยังดีเปอร์ตวนเบอซาร์แห่งรัฐเนอเกอรีเซิมบีลัน
HRH Tuanku Abdul Rahman Ibni Al-Marhum Tuanku Muhammad. The Tuanku Ja'afar Royal Gallery, Seremban.jpg
ยังดี เปอร์ตวน อากง ลำดับที่ 1
ครองราชย์13 สิงหาคม พ.ศ. 2500 – 1 เมษายน พ.ศ. 2503
ราชาภิเษก2 กันยายน พ.ศ. 2500
ก่อนหน้าไม่มี
ถัดไปฮีซามุดดินแห่งเซอลาโงร์
นายกรัฐมนตรีตุนกู อับดุล ระฮ์มัน
ยังดีเปอร์ตวนเบอซาร์แห่งรัฐเนอเกอรีเซิมบีลัน
ครองราชย์3 สิงหาคม พ.ศ. 2476 – 1 เมษายน พ.ศ. 2503
ราชาภิเษก25 เมษายน พ.ศ. 2477
ก่อนหน้าตวนกู มูฮัมหมัด
ถัดไปตวนกู มูวาวีร์
พระราชบุตร8 พระองค์
พระราชบิดาตวนกู มูฮัมหมัด
พระราชมารดาTunku Halija binti Tunku Muda Chik
พระราชสมภพ24 สิงหาคม พ.ศ. 2438
รัฐเนอเกอรีเซิมบีลัน สหพันธรัฐมลายู บริติชมาลายา
สวรรคต1 เมษายน พ.ศ. 2503 (64 พรรษา)
กรุงกัวลาลัมเปอร์ สหพันธรัฐมาลายา
ศาสนาอิสลาม

พระราชประวัติแก้ไข

พระองค์เสด็จพระราชสมภพที่เซอรีเมอรันตี ซึ่งเป็นเมืองเจ้าผู้ครองของรัฐเนอเกอรีเซิมบีลัน พระองค์ขึ้นเป็นยังดี เปอร์ตวน อากง พระองค์ครองราชย์ได้ 24 ปี และพระองค์เสด็จสวรรคตขณะที่ดำรงตำแหน่งยังดีเปอร์ตวนอากงที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ เมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2503 สิริพระชนมพรรษา 64 ปี 220 วัน