สมเด็จพระราชาธิบดีอิสกันดาร์

สมเด็จพระะราชาธิบดีอิสกันดาร์ พระองค์เป็นสุลต่านแห่งรัฐยะโฮร์องค์ที่ 24 โดยขึ้นครองราชย์ต่อจากสุลต่านอิสมาอิล พระองค์ประสูติเมื่อวันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2475 ที่โจโฮร์บะฮ์รู ยะโฮร์ พระองค์เป็นยังดี เปอร์ตวน อากง องค์ที่ 8 ของมาเลเซีย พระองค์เสด็จสวรรคตในวันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2553 พระชนมายุ 77 ปี 289 วัน

สมเด็จพระราชาธิบดีอิสกันดาร์
ยังดี เปอร์ตวน อากงแห่งมาเลเซีย
สุลต่านแห่งรัฐยะโฮร์
ยังดี เปอร์ตวน อากง ลำดับที่ 8
ครองราชย์26 เมษายน พ.ศ. 2527 - 25 เมษายน พ.ศ. 2532
ราชาภิเษก14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2527
ก่อนหน้าฮัจญีแห่งปะหัง
ถัดไปอัซลันแห่งเปรัก
นายกรัฐมนตรีมาฮาดีร์ บิน โมฮามัด
สุลต่านแห่งรัฐยะโฮร์
ครองราชย์11 พฤษภาคม พ.ศ. 2524 - 22 มกราคม พ.ศ. 2553
ก่อนหน้าสุลต่านอิสมาอิล
ถัดไปสุลต่านอิบราฮิม อิสมาอิล
คู่อภิเษกเตงกู ซานาริยะห์ บินตี เตงกู ปังลิมา รายา อะหมัด
ราชวงศ์เตอเมิงกุง
พระราชบิดาสุลต่านอิสมาอิล
พระราชมารดาSultanah Ungku Tun Aminah Binti Ungku Ahmud
พระราชสมภพ8 เมษายน พ.ศ. 2475
ยะโฮร์ มาเลเซีย บริติชมาลายา
สวรรคต22 มกราคม พ.ศ. 2553 (77 พรรษา)
ยะโฮร์ มาเลเซีย

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

เครื่องราชอิสริยาภรณ์มาเลเซียแก้ไข

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่างประเทศแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข