สมเด็จพระราชาธิบดีอิสกันดาร์

สมเด็จะราชาธิบดีอิสกันดาร์ พระองค์เป็นสุลต่านแห่งรัฐยะโฮร์องค์ที่ 24 โดยขึ้นครองราชย์ต่อจากสุลต่านอิสมาอิล พระองค์ประสูติเมื่อวันที่ 8 เมษายน ค.ศ.1922 ที่โจโฮร์บะฮ์รู ยะโฮร์ พระองค์เป็นยังดี เปอร์ตวน อากง องค์ที่ 9 ของมาเลเซีย โดยขึ้นครองราชย์ต่อจากสมเด็จพระราชาธิบดีสุลต่านฮัจญี อาห์หมัด ชาห์ เมื่อหมดตำแหน่ง สมเด็จพระราชาชาธิบดีอัซลัน มูฮิบบุดดิน ชาห์ พระองค์เสด็จสวรรคตในวันที่ 22 มกราคม ค.ศ. 2010 พระชนมายุ 77 พรรษา

Iskandar of Johor.jpg