ตราแผ่นดินของตุรกี

ตราแผ่นดินของตุรกี ไม่ปรากฏปีที่ใช้ตราปัจจุบัน มีส่วนประกอบต่อไปนี้

  1. โล่ เป็นรูป พระจันทร์และดวงดาวสีแดง
ตราแผ่นดินของตุรกี
Emblem of Turkey.svg
รายละเอียด
ผู้ใช้ตราสาธารณรัฐตุรกี
โล่พระจันทร์เสี้ยวและดวงดาวสีแดง

รูปแบบอื่นๆแก้ไข

ดูเพิ่มแก้ไข