ธงชาติตุรกี

ธงชาติตุรกี เป็นธงรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าพื้นสีแดง กว้าง 2 ส่วน ยาว 3 ส่วน ที่กลางธงค่อนไปทางด้านคันธงมีรูปพระจันทร์เสี้ยวและดาวห้าแฉกสีขาว มีชื่อเรียกในภาษาตุรกีว่า Ay Yıldız (ธงจันทร์เสี้ยวและดาว) และ Alsancak (ธงแดง)


ธงชาติตุรกี
Flag of Turkey.svg
ชื่อธง Ay Yıldız (ธงจันทร์เสี้ยวและดาว), Alsancak (ธงแดง)
การใช้ 111111
สัดส่วนธง 2:3
ประกาศใช้ พ.ศ. 2387 (179 ปี)
ลักษณะ ธงพื้นสีแดง มีรูปจันทร์เสี้ยวและดาวห้าแฉกสีขาว

ธงนี้มีประวัติความเป็นมาที่ซับซ้อนด้วยว่าธงนี้เป็นธงที่ปรากฏการใช้มาแต่สมัยโบราณ และภายหลังก็ได้นำมาใช้เป็นธงชาติของจักรวรรดิออตโตมานในรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งรูปแบบของธงจักรวรรดิออตโตมานที่ปรากฏเป็นธงชาติตุรกีในทุกวันได้เริ่มใช้มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2387 ในช่วงของการปฏิรูปแทนซิมัต (Tanzimat reforms) โดยมีการแก้ไขแบบอยู่หลายครั้งในช่วงต่าง ๆ ที่สุดแล้วจึงได้มีการกำหนดรูปแบบมาตรฐานของธงนี้ขึ้นตามกฎหมายในปี พ.ศ. 2479 ซึ่งเป็นลักษณะของธงที่ใช้ในปัจจุบัน[1]

แบบการสร้างธงชาติตุรกี

ดูเพิ่มแก้ไข

เชิงอรรถ และ อ้างอิงแก้ไข

  1. Turkish Historical Society, "Türk Bayrağı Kanunu" (Law on Turkish Flag), http://www.ttk.org.tr/index.php?Page=Sayfa&No=81 เก็บถาวร 2011-06-07 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน.

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข