ดาว อาจหมายถึง

วัตถุท้องฟ้า
  • ดาวฤกษ์ - เทห์ฟากฟ้าที่เป็นก๊าซขนาดใหญ่ในอวกาศ
    • กลุ่มดาว - กลุ่มของดาวฤกษ์ที่มองเห็นด้วยสายตาว่าอยู่ใกล้เคียงกัน
  • ดาวเคราะห์ - เทห์ฟากฟ้าขนาดปานกลางที่โคจรรอบดาวฤกษ์
  • ดาว (โหราศาสตร์) หมายถึง ตำแหน่งของดาวฤกษ์และดาวเคราะห์ รวมถึงตำแหน่งสมมติบนท้องฟ้าบางตำแหน่ง ที่ใช้ในการพยากรณ์
บุคคล
  • ดารา - บุคคลที่มีชื่อเสียง โดยเฉพาะในวงการบันเทิงหรือกีฬา
รูปทรง
สัตว์
  • ดาวทะเล - สัตว์ทะเลไม่มีกระดูกสันหลังหลายชนิดในชั้น Asteroidea ตัวรูปร่างคล้ายดาว มี 5 แฉกหรือมากกว่า ทั่วไปนิยมเรียกว่า ปลาดาว
ความหมายอื่นที่สะกด "ดาวน์" (down)