เปิดเมนูหลัก

ตราแผ่นดินของเวียดนาม เวียดนาม: QUỐC HUY NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM มีรูปแบบเช่นเดียวกับประเทศคอมมิวนิสต์อื่นๆ มีรูปดาวสีเหลืองบนพื้นสีแดง มีรูปเฟืองและรวงข้าวหมายถึงความร่วมมือกันระหว่างแรงงานภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมตามแนวคิดแบบคอมมิวนิสต์[1] มีลักษณะคล้ายตราแผ่นดินของเยอรมันตะวันออกและตราแผ่นดินของจีน ซึ่งถูกนำมาสร้างเป็นตราแผ่นดินของเวียดนามเหนือเมื่อ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2498 เมื่อรวมชาติกับเวียดนามใต้แล้ว จึงนำมาใช้เป็นตราแผ่นดินเวียดนามเมื่อ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2519

ตราแผ่นดินของเวียดนาม
Emblem of Vietnam.svg
ตราอาร์มรุ่นต่างๆ
Emblem of North Vietnam.svg
ตราแผ่นดินของเวียดนามเหนือ พ.ศ. 2488–2519
รายละเอียด
ผู้ใช้ตรารัฐบาลเวียดนาม
เริ่มใช้30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2488 (ประกาศใช้ครั้งแรก)
2 กรกฎาคม พ.ศ. 2519 (รับรอง)
เครื่องยอดดาวทอง 5 แฉก
โล่เฟืองสีทอง
ประคองข้างรวงข้าวสุกเป็นรูปวงพระจันทร์
คำขวัญเวียดนาม: Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
"สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม"
การใช้รัฐบาลเวียดนาม

เนื้อหา

ประวัติแก้ไข

พัฒนาการแก้ไข

เวียดนามเหนือแก้ไข

เวียดนามใต้แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  1. "QUỐC HUY NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM" (in Vietnamese).

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข