ตราแผ่นดินของเวียดนาม

ตราแผ่นดินของเวียดนาม (เวียดนาม: QUỐC HUY NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM) มีรูปแบบเช่นเดียวกับประเทศคอมมิวนิสต์อื่นๆ มีรูปดาวสีเหลืองบนพื้นสีแดง มีรูปเฟืองและรวงข้าวหมายถึงความร่วมมือกันระหว่างแรงงานภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมตามแนวคิดแบบคอมมิวนิสต์[1] มีลักษณะคล้ายตราแผ่นดินของเยอรมันตะวันออกและตราแผ่นดินของจีน ซึ่งถูกนำมาสร้างเป็นตราแผ่นดินของเวียดนามเหนือเมื่อ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2498 เมื่อรวมชาติกับเวียดนามใต้แล้ว จึงนำมาใช้เป็นตราแผ่นดินเวียดนามเมื่อ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2519

ตราแผ่นดินของเวียดนาม
Coat of arms of Vietnam.svg
ตราอาร์มรุ่นต่าง ๆ
Coat of arms of North Vietnam.svg
ตราแผ่นดินของเวียดนามเหนือ พ.ศ. 2488–2519
รายละเอียด
ผู้ใช้ตรารัฐบาลเวียดนาม
เริ่มใช้30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2488 (ประกาศใช้ครั้งแรก)
2 กรกฎาคม พ.ศ. 2519 (รับรอง)
เครื่องยอดดาวทอง 5 แฉก
โล่เฟืองสีทอง
ประคองข้างรวงข้าวสุกเป็นรูปวงพระจันทร์
คำขวัญเวียดนาม: Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
"สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม"
การใช้รัฐบาลเวียดนาม

ประวัติแก้ไข

พัฒนาการแก้ไข

เวียดนามเหนือแก้ไข

เวียดนามใต้แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  1. "QUỐC HUY NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM" (ภาษาเวียดนาม). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2014-06-07. สืบค้นเมื่อ 2011-12-25.

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข