รัฐบาลปฏิวัติชั่วคราวสาธารณรัฐเวียดนามใต้

รัฐบาลปฏิวัติชั่วคราวสาธารณรัฐเวียดนามใต้ (เวียดนาม: Cộng hoà miền Nam Việt Nam, อังกฤษ: Republic of South Vietnam; PRG) เป็นรัฐบาลใต้ดินซึ่งจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2512 เพื่อต่อต้านรัฐบาลของประธานาธิบดี เหงียน วัน เทียว แห่งสาธารณรัฐเวียดนาม (เวียดนามใต้) การก่อตั้งรัฐบาลดังกล่าวเกิดขึ้นจากการร่วมมือกันของแนวร่วมปลดปล่อยแห่งชาติเวียดนามใต้ (เวียดกง) และขบวนการเคลื่อนไหวทางการเมืองขนาดเล็กต่าง ๆ อีกจำนวนมาก

สาธารณรัฐเวียดนามใต้

Cộng hòa Miền Nam Việt Nam
พ.ศ. 2512–พ.ศ. 2519
ธงชาติรัฐบาลปฏิวัติเฉพาะกาล
ธงชาติ
ตราแผ่นดินของรัฐบาลปฏิวัติเฉพาะกาล
ตราแผ่นดิน
เพลงชาติGiải phóng miền Nam
(ปลดปล่อยภาคใต้)
ที่ตั้งของรัฐบาลปฏิวัติเฉพาะกาล
สถานะรัฐบาลเฉพาะกาล
เมืองหลวงไซ่ง่อน
ภาษาทั่วไปภาษาเวียดนาม
ศาสนา
ศาสนาพุทธ ลัทธิขงจื๊อ ลัทธิเต๋า
การปกครองรัฐเดี่ยว ลัทธิมากซ์-เลนิน รัฐบาลถ่ายเปลี่ยนผ่าน
ประธานสภาที่ปรึกษาแนวร่วมปลดปล่อยแห่งชาติเวียดนามใต้ 
ประธานรัฐบาลปฏิวัติชั่วคราวสาธารณรัฐเวียดนามใต้ 
ยุคประวัติศาสตร์สงครามเย็น
• ก่อตั้งรัฐบาลเฉพาะกาล
8 มิถุนายน พ.ศ. 2512
• รวมชาติกับเวียดนามเหนือ
2 กรกฎาคม พ.ศ. 2519
พื้นที่
พ.ศ. 2516173,809 ตารางกิโลเมตร (67,108 ตารางไมล์)
ประชากร
• พ.ศ. 2516
19370000
สกุลเงินด่องเขตปลดแอก (đồng)
ก่อนหน้า
ถัดไป
สาธารณรัฐเวียดนาม
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

รัฐบาลปฏิวัติเฉพาะกาลแห่งสาธารณรัฐเวียดนามใต้ได้รับการยอมรับในฐานะรัฐบาลโดยชอบธรรมของเวียดนามใต้จากรัฐคอมมิวนิสต์ส่วนมาก และได้ลงนามในสนธิสัญญาปารีส ค.ศ. 1973 ในฐานะพรรคการเมืองเอกเทศ และได้เป็นรัฐบาลเฉพาะกาลของเวียดนามใต้อย่างแท้จริงหลังจากความพ่ายแพ้ทางการทหารของกองทัพเวียดนามใต้ในวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2518 และต่อมาในวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2519 รัฐบาลชุดดังกล่าวและเวียดนามเหนือได้รวมตัวกันเพื่อจัดตั้งประเทศเวียดนามอันเป็นเอกภาพในชื่อสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม มาจนถึงปัจจุบัน

บรรณานุกรม แก้ไข

หมายเหตุ
อ้างอิง
  • Porter, Gareth (1993). Vietnam: the politics of bureaucratic socialism (1993 ed.). Cornell University Press. ISBN 9780801421686. {{cite book}}: |ref=harv ไม่ถูกต้อง (help) - Total pages: 227
  • Tảng, Truong Như; David Chanoff, Van Toai Doan (1985). A Vietcong memoir (1985 ed.). Harcourt Brace Jovanovich. ISBN 9780151936366. {{cite book}}: |ref=harv ไม่ถูกต้อง (help)- Total pages: 350

แหล่งข้อมูลอื่น แก้ไข

รัฐบาล
ผู้นำ