เปิดเมนูหลัก

รัฐคอมมิวนิสต์ (อังกฤษ: Communist state) เป็นรูปแบบที่นักรัฐศาสตร์ใช้อธิบายรูปแบบของรัฐบาลในรัฐที่มีการปกครองภายใต้พรรคการเมืองเพียงพรรคเดียว และประกาศใช้ลัทธิมากซ์-เลนิน ซึ่งเป็นแนวคิดทางคอมมิวนิสต์ รัฐคอมมิวนิสต์อาจมีพรรคการเมืองตามกฎหมายหลายพรรค แต่รัฐธรรมนูญรับรองให้พรรคคอมมิวนิสต์เป็นรัฐบาล พรรคคอมมิวนิสต์จึงเป็นสถาบันบริหารประเทศนั้น ๆ โดยปริยาย

ประเทศคอมมิวนิสต์ในระหว่างปี 1979-1983 ซึ่งเป็นยุครุ่งเรืองที่สุดของลัทธิคอมมิวนิสต์
รัฐคอมมิวนิสต์ในปัจจุบัน

รัฐคอมมิวนิสต์ปัจจุบันแก้ไข

ประเทศ ก่อตั้ง พรรค
  จีน 1 ตุลาคม 1949 พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศจีน
  เกาหลีเหนือ 9 กันยายน 1948 พรรคแรงงานเกาหลี
  คิวบา 1 กรกฎาคม 1961 พรรคคอมมิวนิสต์คิวบา
  ลาว 2 ธันวาคม 1975 พรรคประชาชนปฏิวัติลาว
  เวียดนาม 2 กันยายน 1945 (ในเหนือ)
30 เมษายน 1975 (ในใต้)
2 กรกฎาคม 1976 (ปึกแผ่น)
พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนาม

ผู้นำรัฐคอมมิวนิสต์แก้ไข

ประเทศ หัวหน้าพรรค ประมุขแห่งรัฐ หัวหน้ารัฐบาล
  จีน สี จิ้นผิง
(ตั้งแต่ 2012)
หลี่ เค่อเฉียง
(ตั้งแต่ 2012)
  เกาหลีเหนือ คิม จ็อง-อึน
(ตั้งแต่ 2011)
ปัก พง-จู
(ตั้งแต่ 2013)
  คิวบา ราอุล กัสโตร
(ตั้งแต่ 2006)
มิเกล ดิอัซ-กาเนล
(ตั้งแต่ 2018)
  ลาว บุนยัง วอละจิด
(ตั้งแต่ 2016)
ทองลุน สีสุลิด
(ตั้งแต่ 2016)
  เวียดนาม เหงียน ฟู้ จ่อง เหงียน ซวน ฟุก

หัวหน้าพรรคคอมมิวนิสต์แก้ไข

ดูเพิ่มแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข