รัฐคอมมิวนิสต์

รัฐคอมมิวนิสต์ (อังกฤษ: Communist state) เป็นรูปแบบที่นักรัฐศาสตร์ใช้อธิบายรูปแบบของรัฐบาลในรัฐที่มีการปกครองภายใต้พรรคการเมืองเพียงพรรคเดียว และประกาศใช้ลัทธิมากซ์-เลนิน ซึ่งเป็นแนวคิดทางคอมมิวนิสต์ รัฐคอมมิวนิสต์อาจมีพรรคการเมืองตามกฎหมายหลายพรรค แต่รัฐธรรมนูญรับรองให้พรรคคอมมิวนิสต์เป็นรัฐบาล พรรคคอมมิวนิสต์จึงเป็นสถาบันบริหารประเทศนั้น ๆ โดยปริยาย

ประเทศคอมมิวนิสต์ในระหว่างปี 1979-1983 ซึ่งเป็นยุครุ่งเรืองที่สุดของลัทธิคอมมิวนิสต์
รัฐคอมมิวนิสต์ในปัจจุบัน

รัฐคอมมิวนิสต์ปัจจุบันแก้ไข

ประเทศ สถาปนา พรรค
  สาธารณรัฐประชาชนจีน 1 ตุลาคม 1949 พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศจีน
  สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี 9 กันยายน 1948 พรรคแรงงานเกาหลี
  สาธารณรัฐคิวบา 1 กรกฎาคม 1961 พรรคคอมมิวนิสต์คิวบา
  สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 2 ธันวาคม 1975 พรรคประชาชนปฏิวัติลาว
  สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 2 กันยายน 1945 (ในเหนือ)
30 เมษายน 1975 (ในใต้)
2 กรกฎาคม 1976 (ปึกแผ่น)
พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนาม

ผู้นำรัฐคอมมิวนิสต์แก้ไข

ประเทศ หัวหน้าพรรค ประมุขแห่งรัฐ หัวหน้ารัฐบาล
  จีน  
สี จิ้นผิง
(ตั้งแต่ปี 2012)
 
หลี่ เค่อเฉียง
(ตั้งแต่ปี 2012)
  เกาหลีเหนือ  
คิม จ็อง-อึน
(ตั้งแต่ปี 2011)
คิม แจ-รยอง
(ตั้งแต่ปี 2019)
  คิวบา  
ราอุล กัสโตร
(ตั้งแต่ปี 2006)
 
มิเกล ดิอัซ-กาเนล
(ตั้งแต่ปี 2018)
มานูเอล มาร์เรโร ครูซ
(ตั้งแต่ปี 2019)
  ลาว  
บุนยัง วอละจิด
(ตั้งแต่ปี 2016)
 
ทองลุน สีสุลิด
(ตั้งแต่ 2016)
  เวียดนาม  
เหงียน ฟู้ จ่อง
(หัวหน้าพรรคตั้งแต่ปี 2011, ประมุขแห่งรัฐตั้งแต่ปี 2018)
 
เหงียน ซวน ฟุก
(ตั้งแต่ปี 2016)

รัฐคอมมิวนิสต์ในอดีตแก้ไข

ประเทศ ช่วงปี รัฐสืบทอดในปัจจุบัน
  สหพันธ์สาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียตรัสเซีย 1917–1922   สหพันธรัฐรัสเซีย
  สาธารณรัฐโซเวียตทหารและป้อมปราการ-ผู้สร้างแห่งไนส์ซาร์ 1917–1918   สาธารณรัฐเอสโตเนีย
  สาธารณรัฐโซเวียตโอเดสซา 1918   ยูเครน
  สาธารณรัฐโซเวียตดอแนตสก์-กรือวึยรอก 1918   ยูเครน
  ชุมชนแรงงานเอสโตเนีย 1918–1919   สาธารณรัฐเอสโตเนีย
  สาธารณรัฐโซเวียตสังคมนิยมลัตเวีย 1918–1920   สาธารณรัฐลัตเวีย
  สาธารณรัฐสังคมนิยมเยอรมนีอิสระ 1918–1919   สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
  สาธารณรัฐสังคมนิยมแรงงานฟินแลนด์ 1918   สาธารณรัฐฟินแลนด์
  สาธารณรัฐโซเวียตอาลซัส 1918   สาธารณรัฐฝรั่งเศส
  สาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียตไครเมีย 1919   สหพันธรัฐรัสเซีย
  สาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียตยูเครน 1919–1922   ยูเครน
  สาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียตเบสซาราเบีย 1919–1924   สาธารณรัฐมอลโดวา
  สาธารณรัฐโซเวียตมุงฮัน 1919   สาธารณรัฐอาเซอร์ไบจาน
  สาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียตลิทัวเนีย-เบียโลรัสเซีย 1919   สาธารณรัฐเบลารุส
  สาธารณรัฐโซเวียตสโลวัก 1919   สาธารณรัฐสโลวัก
  สาธารณรัฐโซเวียตฮังการี 1919   ฮังการี
  โซเวียตลิเมอริค 1919   ไอร์แลนด์
  สาธารณรัฐตะวันออกไกล 1920–1922   สหพันธรัฐรัสเซีย
  สาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียตกาลิเซีย 1920   ยูเครน
  สาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียตเปอร์เซีย​ 1920–1921   สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน
  สาธารณรัฐประชาชนตูวา 1921–1944   สหพันธรัฐรัสเซีย
  รัฐข่านแห่งมองโกล 1921–1924   มองโกเลีย
  สหภาพสาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียต 1922–1991   สหพันธรัฐรัสเซีย
  สาธารณรัฐประชาชนมองโกเลีย 1924–1992   มองโกเลีย
  เขตเสรี 1927–1949   สาธารณรัฐประชาชนจีน
  โซเวียตเหงะ-ห่า 1930–1931   สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
  รัฐบาลประชาชนปฏิวัติสาธารณรัฐจีน 1933–1934   สาธารณรัฐประชาชนจีน
  สาธารณรัฐสังคมนิยมอัสตูเรียส 1934   ราชอาณาจักรสเปน
  สาธารณรัฐประชาธิปไตยฟินแลนด์ 1939–1940   สหพันธรัฐรัสเซีย
  ​รัฐบาลประชาธิปไตยแอลเบเนีย 1944–1946   สาธารณรัฐแอลเบเนีย
  สาธารณรัฐเตอร์กิสถานตะวันออก 1944–1949   สาธารณรัฐประชาชนจีน
  รัฐบาลประชาชนอาเซอร์ไบจาน 1945–1946   สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน
  สหพันธ์สาธารณรัฐสังคมนิยมยูโกสลาเวีย 1945–1992   สาธารณรัฐเซอร์เบีย
 สาธารณรัฐโปแลนด์ 1945–1947   สาธารณรัฐโปแลนด์
  สาธารณรัฐประชาชนมองโกเลียใน 1945   สาธารณรัฐประชาชนจีน
  สาธารณรัฐประชาชนเกาหลี 1945–1946   สาธารณรัฐเกาหลี
  สาธารณรัฐประชาชนบัลแกเรีย 1946–1990   สาธารณรัฐบัลแกเรีย
  สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาชนแอลเบเนีย 1946–1992   สาธารณรัฐแอลเบเนีย
  สาธารณรัฐฮังการี 1946–1949   ฮังการี
  สาธารณรัฐมาฮาบัด​ 1946–1947   สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน
 สาธารณรัฐประชาชนโปแลนด์ 1947–1989   สาธารณรัฐโปแลนด์
 สาธารณรัฐสังคมนิยมโรมาเนีย 1947–1989   โรมาเนีย
  สาธารณรัฐสังคมนิยมเชโกสโลวัก 1948–1990   สาธารณรัฐเช็ก
  สาธารณรัฐมาคูตาเลีย 1948–1958   สาธารณรัฐโคลอมเบีย
  สาธารณรัฐประชาชนฮังการี 1949–1989   ฮังการี
  สาธารณรัฐประชาธิปไตยเยอรมนี 1949–1990   สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
  สาธารณรัฐประชาธิปไตยเวียดนาม 1954–1976   สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
  สาธารณรัฐประชาชนแซนซิบาร์และเพมบา 1963–1964   สหสาธารณรัฐแทนซาเนีย
  สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเยเมน 1967–1990   สาธารณรัฐเยเมน
  รัฐบาลปฏิวัติเฉพาะกาลแห่งสาธารณรัฐเวียดนามใต้ 1969–1976   สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
  สาธารณรัฐประชาธิปไตยโซมาลี 1969–1991   สหพันธ์สาธารณรัฐโซมาเลีย
  สาธารณรัฐประชาชนคองโก 1969–1992   สาธารณรัฐคองโก
  ​รัฐบาลทหารสังคมนิยมเฉพาะกาลเอธิโอเปีย 1974–1987   สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเอธิโอเปีย
  กัมพูชาประชาธิปไตย 1975–1979   ราชอาณาจักรกัมพูชา
  สาธารณรัฐประชาชนโมซัมบิก 1975–1990   สาธารณรัฐโมซัมบิก
  สาธารณรัฐประชาชนแองโกลา 1975–1999   สาธารณรัฐแองโกลา
  สาธารณรัฐประชาธิปไตย​มาดากัสการ์ 1975–1992   สาธารณรัฐมาดากัสการ์
  สาธารณรัฐประชาชนเบนิน 1975–1990   สาธารณรัฐเบนิน
  สาธารณรัฐประชาธิปไตยอัฟกานิสถาน 1978–1992   สาธารณรัฐอิสลามอัฟกานิสถาน
  สาธารณรัฐประชาชนกัมพูชา 1979–1989   ราชอาณาจักรกัมพูชา
  รัฐบาลปฏิวัติประชาชนเกรเนดา 1979–1983   เกรเนดา
  บูร์กินาฟาโซ 1984–1987   บูร์กินาฟาโซ
  สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเอธิโอเปีย 1987–1991   สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเอธิโอเปีย
  รัฐกัมพูชา 1989–1992   ราชอาณาจักรกัมพูชา
  รัฐบาลชั่วคราวสหภาพแห่งชาติและการปลดปล่อยแห่งชาติกัมพูชา 1994–1998   ราชอาณาจักรกัมพูชา

ดูเพิ่มแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข