สาธารณรัฐสังคมนิยมโรมาเนีย

สาธารณรัฐสังคมนิยมโรมาเนีย (RSR; โรมาเนีย Republica Socialistă România, อังกฤษ Socialist Republic of Romania) เป็นรัฐคอมมิวนิสต์ ตั้งแต่ ค.ศ. 1947 ถึง ค.ศ. 1989 โดยในระหว่างปี 1947 ถึง ปี 1965 รัฐแห่งนี้มีชื่อเรียกว่า สาธารณรัฐประชาชนโรมาเนีย (Romanian People's Republic) ประเทศนี้เคยอยู่ในรัฐบริวารโซเวียต ค่ายตะวันออก ด้วยการปกครองของพรรคคอมมิวนิสต์โรมาเนีย

สาธารณรัฐประชาชนโรมาเนีย (1947–1965)
สาธารณรัฐสังคมนิยมโรมาเนีย (1965–1989)
Republica Socialistă România
รัฐบริวารของสหภาพโซเวียต

1947–1989
ธงชาติ ตราแผ่นดิน
เพลงชาติ
Zdrobite cătuşe (1947-1953)
Te slăvim Românie (1953-1977)
Trei Culori (1977-1990)
ตำแหน่งของสาธารณรัฐสังคมนิยมโรมาเนีย
เมืองหลวง บูคาเรสต์
ภาษา ภาษาโรมาเนีย
การปกครอง รัฐบาลพรรคเดียวแบบ
มาร์กซิสต์-เลนินนิสต์
ประธานาธิบดี
 -  1947-1952 คอนสแตนติน พาร์ฮอน
 -  1952-1958 เปทรู กรอซา
 -  1958-1961 ไอออน เกอร์เก มอเรอร์
 -  1961-1965 กีออร์เก กีออร์กีอู-เดจ
 -  1965-1967 ชิวู สตอยกา
 -  1967-1989 นิโคไล เชาเชสกู
สภานิติบัญญัติ Great National Assembly
ยุคประวัติศาสตร์ สงครามเย็น
 -  รัฐประหารในโรมาเนีย ปี 1947 30 ธันวาคม 1947
 -  ประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ 21 สิงหาคม 1965
 -  การปฏิวัติโรมาเนีย ปี 1989 22 ธันวาคม 1989
พื้นที่
 -  1987 238,391 ตร.กม. (92,043 ตารางไมล์)
ประชากร
 -  1987 ประมาณการ 23,102,000 
     ความหนาแน่น 96.9 คน/ตร.กม.  (251 คน/ตารางไมล์)
สกุลเงิน Leu
รหัสโทรศัพท์ +40
a. Started 1971.
The administrative divisions of the country were judeţe from 1947 to 1950, rayons from 1950 to 1968 and judeţe from 1968 to 1989.

ด้วยการสิ้นสุดของสงครามโลกครั้งที่สอง, ราชอาณาจักรโรมาเนีย เป็นอดีตสมาชิกของฝ่ายอักษะ ถูกยึดครองโดยสหภาพโซเวียต ที่มีบทบาทในฝ่ายสัมพันธมิตร วันที่ 6 มีนาคม 1945 หลังจากถูกสังหารหมู่ โซเวียตได้สนับสนุนและก่อตั้งรัฐบาลคอมมิวนิสต์ขึ้น ในธันวาคม ปี 1947 กษัตริย์มีไฮที่ 1ถูกบังคับให้สละราชสมบัติ และสาธารณรัฐประชาชนโรมาเนียได้ก่อตั้งขึ้น

อ้างอิงแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข