เปิดเมนูหลัก
บทความนี้มีเนื้อหาที่สั้นมาก ต้องการเพิ่มเติมเนื้อหาหรือพิจารณารวมเข้ากับบทความอื่นแทน

ทองลุน สีสุลิด (ลาว: ທອງລຸນ ສີສຸລິດ, เกิด 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2488) ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของประเทศลาว ได้รับศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชากิจการระหว่างประเทศ จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อพ.ศ. 2559[3] เขาเป็นนายกรัฐมนตรีลาวที่ตั้งเป้าหมายไว้ว่าประเทศลาวจะหลุดพ้นความยากจนสู่ ประเทศพัฒนาปี พ.ศ. 2563[4]

ทองลุน สีสุลิด
ທອງລຸນ ສີສຸລິດ
นายกรัฐมนตรีลาว
อยู่ในวาระ
เริ่มดำรงตำแหน่ง
20 เมษายน พ.ศ. 2559
ประธานาธิบดี บุนยัง วอละจิด
ก่อนหน้า ทองสิง ทำมะวง
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2488 (74 ปี)
แขวงหัวพัน  ลาว
พรรคการเมือง พรรคประชาชนปฏิวัติลาว
ศิษย์เก่า Russian Academy of Sciences (RA.S)[1][2]
ศาสนา พุทธนิกายเถรวาท
ลายมือชื่อ

อ้างอิงแก้ไข

ก่อนหน้า ทองลุน สีสุลิด ถัดไป
ทองสิง ทำมะวง    
นายกรัฐมนตรีลาว
(20 เมษายน พ.ศ. 2559 - ปัจจุบัน)
  อยู่ในตำแหน่ง