ทองลุน สีสุลิด

บทความนี้มีเนื้อหาที่สั้นมาก ต้องการเพิ่มเติมเนื้อหาหรือพิจารณารวมเข้ากับบทความอื่นแทน

ทองลุน สีสุลิด (ลาว: ທອງລຸນ ສີສຸລິດ, เกิด 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2488) ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของประเทศลาว เคยเป็นรองนายกรัฐมนตรีของลาวระหว่างปี พ.ศ. 2544-พ.ศ. 2559 และเคยเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศระหว่างปีพ.ศ. 2549-พ.ศ. 2559 ได้รับศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชากิจการระหว่างประเทศ จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อพ.ศ. 2559[3] มีตำแหน่งเป็นอันดับที่4ของพรรคประชาชนปฏิวัติลาว ได้รับเลือกเป็นนายกรัฐมนตรีลาวจากการประชุมพรรคครั้งที่ 10 เมื่อวันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2559 เขาเป็นนายกรัฐมนตรีลาวที่ตั้งเป้าหมายไว้ว่าประเทศลาวจะหลุดพ้นความยากจนสู่ ประเทศพัฒนาปี พ.ศ. 2563[4]

ทองลุน สีสุลิด
ທອງລຸນ ສີສຸລິດ
นายกรัฐมนตรีลาว
อยู่ในวาระ
เริ่มดำรงตำแหน่ง
20 เมษายน พ.ศ. 2559
ประธานาธิบดี บุนยัง วอละจิด
ก่อนหน้า ทองสิง ทำมะวง
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2488 (75 ปี)
แขวงหัวพัน  ลาว
พรรคการเมือง พรรคประชาชนปฏิวัติลาว
ศิษย์เก่า Russian Academy of Sciences (RA.S)[1][2]
ศาสนา พุทธนิกายเถรวาท
ลายมือชื่อ

ชีวิตและการรับราชการแก้ไข

ทองลุน สีสุลิด เกิดที่แขวงหัวพันในลาว เขาเรียนในแขวงหัวพันระหว่างปี พ.ศ. 2505 - พ.ศ. 2512 ต่อมาเขาได้ไปศึกษาต่อในสหภาพโซเวียต และ เวียดนาม ภายหลังเขากลับมาที่ลาว เขาสามารถพูดภาษา เวียดนาม อังกฤษ และ รัสเซียได้อย่างคล่องแคล่ว ตลอดช่วงเวลาที่เขาได้รับใช้ประเทศ เขาได้เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศระหว่างปี พ.ศ. 2530 - พ.ศ. 2535 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการทางสังคมระหว่างปี พ.ศ. 2536 - พ.ศ. 2540 และสมาชิกรัฐสภาระหว่างปี พ.ศ. 2541 - พ.ศ. 2543 เขาเป็นรองนายกรัฐมนตรีและประธานคณะกรรมการวางแผนยุทธศาสตร์ชาติในวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2544 นอกจากนี้เขายังได้รับแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศ ในวันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2549 แทนที่ สมสะหวัด เลงสะวัด

อ้างอิงแก้ไข

ก่อนหน้า ทองลุน สีสุลิด ถัดไป
ทองสิง ทำมะวง    
นายกรัฐมนตรีลาว
(20 เมษายน พ.ศ. 2559 - ปัจจุบัน)
  อยู่ในตำแหน่ง