ตราแผ่นดินของอินเดีย

ตราแผ่นดินของอินเดีย เริ่มใช้เมื่อวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2493 มีส่วนประกอบคือ

  1. โล่ เป็นรูปแกะสลักสิงโตบนยอดเสาอโศกแห่งเมืองสารนาถ
  2. มีคำขวัญ เขียนว่า ความจริงคือสิ่งเดียวที่มีชัย (ฮินดี:सत्यमेव जयते )
ตราแผ่นดินของอินเดีย
รายละเอียด
ผู้ใช้ตราสาธารณรัฐอินเดีย
เริ่มใช้26 มกราคม พ.ศ. 2493
โล่รูปแกะสลักสิงโตบนยอดเสาอโศกแห่งเมืองสารนาถ
คำขวัญความจริงคือสิ่งเดียวที่มีชัย (ฮินดี:सत्यमेव जयते )

ดูเพิ่ม

แก้