ตราแผ่นดินของอัฟกานิสถาน

ตราแผ่นดินของอัฟกานิสถาน เริ่มใช้เมื่อ พ.ศ. 2556 มีส่วนประกอบคือ

  1. โล่ เป็นรูป พระอาทิตย์ มัสยิด และธงชาติอัฟกานิสถาน
  2. ประคองข้าง เป็นรูป ข้าวสาลี
ตราแผ่นดินของอัฟกานิสถาน
National Emblem of Afghanistan 002.svg
รายละเอียด
ผู้ใช้ตราสาธารณรัฐอิสลามอัฟกานิสถาน
เริ่มใช้พ.ศ. 2556
โล่พระอาทิตย์ มัสยิด และธงชาติอัฟกานิสถาน
ประคองข้างข้าวสาลี
คำขวัญข้าพเจ้านับถือว่า ไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกเหนือจากอัลลอหฺ และศาสดามุฮัมมัดคือศาสนทูตแห่งอัลลอหฺ (อาหรับ:أشهد أن لا إله إلاَّ الله و أشهد أن محمد رسول الل)

มีคำขวัญทั้งข้างบน ใต้พระอาทิตย์ และริ้บบิ้นสีเหลือง เขียนว่า ข้าพเจ้านับถือว่า ไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกเหนือจากอัลลอหฺ และศาสดามุฮัมมัดคือศาสนทูตแห่งอัลลอหฺ (อาหรับ:أشهد أن لا إله إلاَّ الله و أشهد أن محمد رسول الل)

ตราแผ่นดินของอัฟกานิสถานในอดีตแก้ไข

ดูเพิ่มแก้ไข