เปิดเมนูหลัก

ตราแผ่นดินของซาอุดีอาระเบีย

ตราแผ่นดินของซาอุดิอาระเบีย (อาหรับ: شعار السعودية‎) เริ่มใช้เมื่อ พ.ศ. 2493 ภายใต้บทบัญญัติกฎหมายพื้นฐานแห่งซาอุดิอาระเบีย[1] มีลักษณะเป็นรูปต้นปาล์มรองรับด้วยดาบสองเล่มไขว้กัน[2]

ตราแผ่นดินของซาอุดิอาระเบีย
شعار السعودية
Emblem of Saudi Arabia.svg
ตราอาร์มรุ่นต่างๆ
Coats of arms of Kingdom of Saudi Arabia 1932-1950.png
ตราแผ่นดิน พ.ศ. 2475-2493
รายละเอียด
ผู้ใช้ตราพระมหากษัตริย์ซาอุดิอาระเบีย
เริ่มใช้พ.ศ. 2493
โล่ต้นปาล์มรองรับด้วยดาบสองเล่มไขว้กัน

ดาบสองเล่มไขว้กัน หมายถึงอาณาจักรทั้งสองคือ นัจญด์ และ ฮิญาซ, ราชอาณาจักรภายใต้การปกครองของมุฮัมมัด บินซะอูด เมื่อ ค.ศ. 1926.[3] ต้นปาล์มหมายถึง สินทรัพย์อันมั่งคั่งของแผ่นดินอันประกอบด้วย ชาวซาอุดิอาระเบีย, มรดก, ประวัติศาสตร์, และ ทรัพยากรแร่ธาตุต่างๆอันอุดมสมบูรณ์. โดยต้นปาล์มรองรับด้วยดาบสองเล่มไขว้กัน หมายถึงการปกป้องรักษาประเทศชาติ.

การใช้แก้ไข

ตราแผ่นดิน ใช้ประทับบนเอกสารทางราชการต่าง เช่น คณะผู้แทนทางทูต, รวมถึงธงสำคัญของชาติ ได้แก่ ราชธวัชแห่งซาอุดิอาระเบีย ตราแผ่นดินที่มุมล่างปลายธงชาติ และ ธงราชการทหารของกองทัพซาอุดิอาระเบีย.

ดูเพิ่มแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข