ตราแผ่นดินของซาอุดีอาระเบีย

ตราแผ่นดินของซาอุดีอาระเบีย (อาหรับ: شعار السعودية) เริ่มใช้เมื่อ ค.ศ. 1953 ภายใต้บทบัญญัติกฎหมายพื้นฐานแห่งซาอุดีอาระเบีย[1] มีลักษณะเป็นรูปต้นปาล์มรองรับด้วยดาบสองเล่มไขว้กัน[2]

ตราแผ่นดินของซาอุดีอาระเบีย
شعار السعودية
ตราอาร์มรุ่นต่าง ๆ
ตราแผ่นดิน พ.ศ. 2475-2493
รายละเอียด
ผู้ใช้ตราพระมหากษัตริย์ซาอุดีอาระเบีย
เริ่มใช้พ.ศ. 2493
โล่ต้นปาล์มรองรับด้วยดาบสองเล่มไขว้กัน

ดาบสองเล่มไขว้กัน หมายถึงอาณาจักรทั้งสองคือ นัจญด์ และ ฮิญาซ, ราชอาณาจักรภายใต้การปกครองของมุฮัมมัด บินซะอูด เมื่อ ค.ศ. 1926.[3] ต้นปาล์มหมายถึง สินทรัพย์อันมั่งคั่งของแผ่นดินอันประกอบด้วย ชาวซาอุดีอาระเบีย, วัฒนธรรมซาอุดีอาระเบีย, ประวัติศาสตร์ซาอุดีอาระเบีย, และ ทรัพยากรแร่ธาตุต่างๆอันอุดมสมบูรณ์. โดยต้นปาล์มรองรับด้วยดาบสองเล่มไขว้กัน หมายถึงการปกป้องรักษาประเทศชาติ.พ.ศ. 2493

พัฒนาการ แก้

การใช้ แก้

ตราแผ่นดิน ใช้ประทับบนเอกสารทางราชการต่าง เช่น คณะผู้แทนทางทูตของประเทศซาอุดีอาระเบีย, รวมถึงธงสำคัญของชาติ ได้แก่ ราชธวัชแห่งซาอุดีอาระเบีย ตราแผ่นดินที่มุมล่างปลายธงชาติ และ ธงราชการทหารของกองทัพซาอุดีอาระเบีย.

ดูเพิ่ม แก้

อ้างอิง แก้