ตราแผ่นดินของลาว

ตราแผ่นดินลาว แบบปัจจุบันเป็นตราของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวที่เริ่มใช้มาตั้งแต่ พ.ศ. 2534 หลังจากการใช้นโยบายจินตนาการใหม่ มีลักษณะตามที่ระบุไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว หมวดที่ 10 มาตราที่ 90 ไว้ว่า :-

ตราแผ่นดินของลาว
Emblem of Laos.svg
ตราอาร์มรุ่นต่างๆ
Emblem of Laos 1975-1991.svg
ตราแผ่นดินของลาว พ.ศ. 2518-2534
รายละเอียด
ผู้ใช้ตรารัฐบาล
เริ่มใช้พ.ศ. 2518 (ประกาศใช้ครั้งแรก)
พ.ศ. 2534 (แก้ไขแบบตราใหม่)
เครื่องยอดดาวห้าแฉกเหนือค้อนเคียวไขว้ (ตราเดิม พ.ศ. 2518-2534)
โล่ระหว่างกลางของสองปลายรวงข้าวมีรูปพระธาตุหลวง อยู่กลางรูปวงกลมมีถนนหนทาง ทุ่งนา ป่าไม้ และเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำ
ประคองข้างรวงข้าวสุกเป็นรูปวงพระจันทร์
คำขวัญลาว: ສັນຕິພາບ ເອກກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນາຖາວອນ
"สันติภาพ เอกราช ประชาธิปไตย เอกภาพ วัฒนาถาวร"
การใช้รัฐบาล
"เครื่องหมายชาติของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเป็นรูปวงกลม ด้านล่างมีรูปครึ่งกงจักรเป็นฟันเฟืองและโบว์อักษร "สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว" (ลาว: "ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ") สองข้างล้อมด้วยรวงข้าวสุกเป็นรูปวงพระจันทร์และโบว์สีแดงเขียนอักษร "สันติภาพ เอกราช ประชาธิปไตย เอกภาพ วัฒนาถาวร (ลาว: "ສັນຕິພາບ ເອກກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນາຖາວອນ") ระหว่างกลางของสองปลายรวงข้าวมีรูปพระธาตุหลวง อยู่กลางรูปวงกลมมีหนทาง ทุ่งนา ป่าไม้ และเขื่อนไฟฟ้าน้ำตก"[1]

ตราแผ่นดินของลาวในอดีตแก้ไข

ตราแผ่นดินสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว พ.ศ. 2518-2534แก้ไข

ตราแผ่นดินของลาวในยุคนี้มีลักษณะโดยรวมคล้ายคลึงกับตราแบบปัจจุบัน แต่ระหว่างกลางของรูปปลายรวงข้าวเป็นรูปดาวห้าแฉกเหนือค้อนเคียวไขว้ (สัญลักษณ์ขบวนการคอมมิวนิสต์สากล) และรูปเสาไฟฟ้าอยู่เหนือเขื่อนไฟฟ้า ส่วนคำขวัญของประเทศในโบว์สีแดงนั้นเขียนว่า "สาทาละนะลัด ปะชาทิปะไต ปะชาชนลาว สันติพาบ เอกะลาด ปะชาทิปะไต เอกะพาบ วัดทะนะถาวอน"

แหล้ แดงตาวันแก้ไข

ตราประจำพระราชอาณาจักรลาวเป็นตราวงกลม บรรจุรูปช้างสามเศียรยืนแท่น ขนาบด้วยเครื่องสูง (ฉัตร) และเครื่องราชูปโภค ในบางที่จะใช้รูปอย่างเดียวกับสัญลักษณ์ในธงชาติลาวยุคนั้น คือ รูปช้าง 3 เศียรยืนแท่นภายใต้พระมหาเศวตฉัตร

อ้างอิงแก้ไข

ดูเพิ่มแก้ไข