เพลงชาติเชโกสโลวาเกีย

เพลงชาติเชโกสโลวาเกีย (เช็ก: Československá hymna ประกาศใช้อย่างเป็นทางการเมื่อ พ.ศ. 2461 ภายหลังจากสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ 1 ประเทศเชโกสโลวาเกียได้รับการสถาปนา โดยได้นำเนื้อร้องบทแรกของเพลงคเด โดโมฟ มูย? และ นาดทาโทรซาบลีซกา (สาธารณรัฐสโลวัก) รวมเป็นเพลงเดียวกัน ในดินแดนเช็กนั้น มีกลุ่มชาติพันธุ์เยอรมัน และ ฮังการี โดยได้แปลเนื้อร้องเป็น ภาษาฮังการี และ เยอรมัน.

Československá hymna
เนื้อร้องJosef Kajetán Tyl (คเด โดโมฟ มูย?)
ยานโก มาตุสกา(นาดทาโทรซาบลีซกา), ค.ศ. 1844
ทำนองFrantišek Škroup (คเด โดโมฟ มูย?)
เพลงพื้นเมือง (นาดทาโทรซาบลีซกา)
รับไปใช้พ.ศ. 2461 (ค.ศ. 1918)
เลิกใช้พ.ศ. 2535 (ค.ศ. 1992)
ตัวอย่างเสียง
เพลงชาติเชโกสโลวาเกีย(บรรเลง)

ภายหลังจากการสลายของเชโกสโลวาเกีย โดยแบ่งออกเป็นสาธารณรัฐเช็กและสาธารณรัฐสโลวัก ในปี พ.ศ. 2535 ยังคงใช้เนื้อร้องเดิม และ บทแรกของนาดทาโทรซาบลีซกา ได้กลายมาเป็นเพลงชาติสาธารณรัฐสโลวัก.

บทร้องแก้ไขดูเพิ่มแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข