ราชอาณาจักรโบฮีเมีย

ราชอาณาจักรโบฮีเมีย (อังกฤษ: Kingdom of Bohemia; เช็ก: České království; เยอรมัน: Königreich Böhmen; ละติน: Regnum Bohemiae) เป็นราชอาณาจักรที่ตั้งอยู่ในตอนกลางของทวีปยุโรปที่ได้รับการก่อตั้งโดยสารตราทองแห่งซิซิลีที่ออกโดยจักรพรรดิฟรีดริชที่ 2 แห่งจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ในปี ค.ศ. 1212 ที่เป็นพระราชโองการที่ยกฐานะดัชชีโบฮีเมียขึ้นเป็นราชอาณาจักร ราชอาณาจักรโบฮีเมียจึงเป็นสมาชิกอิสระของจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ ต่อมาก็กลายเป็นส่วนหนึ่งของจักรวรรดิออสเตรียและมาถูกยุบในปี ค.ศ. 1918 เมื่อจักรวรรดิออสเตรีย-ฮังการีล่มสลายลง เมื่อพระเจ้าคาร์ลที่ 3 แห่งโบฮีเมียทรงสละราชสมบัติ การประชุมสภาแห่งชาติปลดราชวงศ์ฮับส์บูร์ก-โลทริงเงินและประกาศให้เป็นสาธารณรัฐเชโกสโลวักที่ 1

ราชอาณาจักรโบฮีเมีย

 • České království  (เช็ก)
 • Königreich Böhmen  (เยอรมัน)
 • Regnum Bohemiae  (ละติน)
ค.ศ. 1198–ค.ศ. 1918
เพลงชาติไม่มีเพลงชาติอย่างเป็นทางการ, ฮอสโปดินโปมีลูยนือ, สวาโตวาคลัฟสกึยคอรัล (โดยพฤตินัย)
Medieval, royal shield of the King of Bohemia as imperial Elector and Arch-Cupbearer:[2][3]
ราชอาณาจักรโบฮีเมียและดินแดนราชบัลลังก์โบฮีเมีย ภายในจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ (ค.ศ. 1618)
ราชอาณาจักรโบฮีเมียภายในจักรวรรดิออสเตรีย-ฮังการี (ค.ศ. 1914)
ราชอาณาจักรโบฮีเมียภายในจักรวรรดิออสเตรีย-ฮังการี (ค.ศ. 1914)
สถานะ
เมืองหลวงปราก
ภาษาทั่วไปเช็ก, เยอรมัน, ละติน
ศาสนา
การปกครองราชาธิปไตยฟิวดัล
พระมหากษัตริย์ 
• ค.ศ. 1198–1230
พระเจ้าออตโตคาร์ที่ 1 (พระองค์แรก)
• ค.ศ. 1916–1918
พระเจ้าคาร์ลที่ 3 (พระองค์สุดท้าย)
ประวัติศาสตร์ 
• สถาปนาราชอาณาจักร
ค.ศ. 1198
• ให้การรับรองฐานันดรแบบสืบตระกูล
26 กันยายน ค.ศ. 1212
• ราชวงศ์ลักเซมเบิร์กเข้าพิธีรับพระอิสริยยศพระมหากษัตริย์แห่งโบฮีเมีย
7 เมษายน ค.ศ. 1348
• กลายเป็นดินแดนหลักของดินแดนราชบัลลังก์โบฮีเมีย
5 เมษายน ค.ศ. 1355
25 ธันวาคม ค.ศ. 1356
16 ธันวาคม ค.ศ. 1526
31 ตุลาคม ค.ศ. 1918
ประชากร
• ประมาณ ค.ศ. 1400[4][5]
ประมาณ 2 ล้านคน
สกุลเงิน
ก่อนหน้า
ถัดไป
ดัชชี่โบฮีเมีย
ดัชชี่วรอตสวัฟ
ดัชชี่ยาวอร์
ดัชชี่แบช์ก
อีเกอร์ลันด์
สาธารณรัฐเชโกสโลวัก
ปัจจุบันเป็นส่วนหนึ่งของสาธารณรัฐเช็ก
เยอรมนี
โปแลนด์

ราชอาณาจักรโบฮีเมียเป็นส่วนหนึ่งของที่ดินของพระมหากษัตริย์โบฮีเมีย (Lands of the Bohemian Crown) ที่รวมทั้ง:

ระหว่างรัชสมัยของพระมหากษัตริย์องค์สุดท้ายของราชวงศ์ Přemyslid และราชวงศ์ลักเซมเบิร์กต่อมาโดยเฉพาะในรัชสมัยของจักรพรรดิคาร์ลที่ 4 แห่งจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์เป็นสมัยที่รุ่งเรืองที่สุดของอาณาจักร จนดินแดนโบฮีเมียไม่กลายไปเป็นส่วนหนึ่งของจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์เช่นที่ระบุไว้ในการปฏิรูปจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ (Imperial Reform) ของปี ค.ศ. 1500

สาธารณรัฐเช็กในปัจจุบันยังคงใช้สัญลักษณ์บางอย่างของราชอาณาจักรโบฮีเมียเช่นสิงห์โตสองหางในตราอาร์มของ และใช้ปราสาทปรากเป็นที่พำนักอย่างเป็นทางการของประธานาธิบดี

อ้างอิง แก้

 1.  
  From the Roll of Arms of Austria-Hungary in Ströhl's Wappenrolle Österreich-Ungarns (1890), Tafel III. Ungarn, Böhmen, Dalmatien, Kroatien.
  Hugo Gerhard Ströhl: Wappenrolle Österreich-Ungarns. Erste Auflage, Wien 1890, S. VIII.
 2.  
  Page from an armorial showing the arms of Emperor Frederick III, c. 1415-1493.
 3.  
  Page from an armorial showing arms of Kaiser Maximilian I c. 1508-1519
 4. Brady, Thomas A.; Jr, Thomas A. Brady (13 July 2009). German Histories in the Age of Reformations, 1400-1650 (ภาษาอังกฤษ). Cambridge University Press. p. 74. ISBN 978-0-521-88909-4. สืบค้นเมื่อ 15 July 2021. The Luxemburg project halted under Charles IV's elder son, Wenceslas (r. 1363–1419 in Bohemia, 1376–1400 in Germany), who inherited a Bohemian kingdom endowed with a population of some 2 million
 5. Fudge, Thomas A. (29 March 2018). The Magnificent Ride: The First Reformation in Hussite Bohemia (ภาษาอังกฤษ). Routledge. ISBN 978-1-351-88633-8. สืบค้นเมื่อ 15 July 2021. Around 1400 the population of Bohemia was about 2 million
 6. Czech denarius. National Library of the Czech Republic.
 7. Charles IV