เจ้านครรัฐผู้คัดเลือก

เจ้านครรัฐผู้คัดเลือก[1] (เยอรมัน: Kurfürst, อังกฤษ: Prince-elector) คือสมาชิกของคณะผู้คัดเลือกลงคะแนนเสียงแต่งตั้งจักรพรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ เจ้านครรัฐผู้คัดเลือกมีฐานันดรเป็น เฟือสท์ (Fürst) ซึ่งเป็นตำแหน่งทางปกครองที่เป็นรองเพียงกษัตริย์และจักรพรรดิ และทายาทผู้มีสิทธิโดยตรงของเจ้านครเรียกว่า เจ้าชายผู้คัดเลือก (Kurprinz)

ภาพแสดงการถกเถียงในที่ประชุมของเจ้าผู้มีสิทธิเลือกตั้ง (ซ้ายไปขวา: อาร์ชบิชอปแห่งโคโลญ อาร์ชบิชอปแห่งไมนทซ์ อาร์ชบิชอปแห่งเทรียร์ เคานต์พาเลไทน์แห่งไรน์ ดยุกแห่งซัคเซิน มาร์คกราฟแห่งบรันเดินบวร์ค และกษัตริย์โบฮีเมีย

ตามทฤษฎีแล้วจักรพรรดิแห่งจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์เป็นผู้ที่มาจากการเลือกตั้ง แต่ตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 15 การเลือกตั้งก็มักจะเป็นเพียงการทำเพียงพิธี โดยมีพระจักรพรรดิผู้สืบเชื้อสายมาจากราชวงศ์ฮับส์บูร์กของออสเตรีย ที่ตำแหน่งมักจะเป็นของพระราชโอรสองค์โตของจักรพรรดิผู้เสด็จสวรรคต แต่กระนั้นตำแหน่งมิได้เป็นตำแหน่งสืบทอดในตระกูลเดียวกัน และทายาทไม่สามารถเรียกตนเองว่า "จักรพรรดิ" โดยมิได้รับเลือก

การเลือกตั้งเป็นการเลือกพระมหากษัตริย์แห่งชาวโรมัน ผู้ได้รับเลือกในเยอรมนีและจะได้เป็นจักรพรรดิแห่งจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ก็เมื่อได้รับทำพิธีบรมราชาภิเษกโดยพระสันตะปาปา จักรพรรดิคาร์ลที่ 5 ทรงเป็นจักรพรรดิที่ได้รับการสวมมงกุฎเป็นจักรพรรดิ ผู้เป็นจักรพรรดิต่อจากนั้นเป็นจักรพรรดิโดยการเลือกตั้งเท่านั้น

อ้างอิง แก้

  1. ราชบัณฑิตยสถาน, สารานุกรมประเทศในทวีปยุโรป ฉบับราชบัณฑิตยสถาน, ราชบัณฑิตยสถาน, 2550, หน้า 211


แหล่งข้อมูลอื่น แก้