เจ้าอธิปัตย์ หรือที่เรียกในภาษาเยอรมันว่า เฟือสท์ (เยอรมัน: Fürst) และสำหรับสตรีว่า เฟือร์สทีน (เยอรมัน: Fürstin) มาจากภาษาเยอรมันบนสมัยเก่าว่า furisto ที่แปลว่า "ผู้เป็นเอก" เป็นตำแหน่งเจ้าและมีอำนาจปกครองเหนือแคว้นของจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ เฟือสท์เป็นตำแหน่งเจ้าที่อยู่ต่ำกว่าจักรพรรดิ (Kaiser) และกษัตริย์ (König)[1]

จักรพรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ในอดีตมักจะส่งพระราชโอรสไปปกครองแคว้นบริวารต่างๆ โดยที่แคว้นเหล่านั้นได้รับ ไรชส์อุนมิทเทิลบาร์ไคท์ โดยรัฐเหล่านั้นจะมีชื่อเรียกในภาษาเยอรมันว่า เฟือร์สเทนทุม (Fürstentum) ที่แปลว่าราชรัฐ[2] เจ้าชายผู้ครองแคว้นเหล่านี้จะถูกเรียกว่าเฟือสท์ (Fürst) ส่วนเจ้าชายที่ไม่ได้มีอำนาจปกครองจะถูกเรียกว่าพรินซ์ (Prinz)[3] แต่ภาษาอังกฤษมักแปลทั้งสองคำเป็นคำเดียวกันว่า Prince

นอกจากเฟือสท์จะมีสถานะความเป็นเจ้าแล้ว ในอีกทางหนึ่งยังมีสถานะความเป็นขุนนางด้วย ซึ่งในระบบขุนนางจักรวรรดิ เฟือสท์อยู่สูงกว่ากราฟ (Graf) แต่อยู่ต่ำกว่าดยุก (Herzog)[1] อย่างไรก็ตาม ดยุกที่จะอยู่สูงกว่าเฟือสท์ได้ต้องเป็นดยุกเยอรมันที่ได้รับ ไรชส์อุนมิทเทิลบาร์ไคท์ ดยุกอื่นและดยุกต่างชาติถือว่าต่ำกว่าเฟือสท์

เฟือสท์บางคนอาจควบตำแหน่งดยุกได้ด้วย อาทิ อ็อทโท ฟ็อน บิสมาร์ค ตำแหน่งเฟือสท์แห่งบิสมาร์คของเขาเป็นตำแหน่งตกทอด ทายาทคนโตสามารถสืบตระกูลได้เรื่อยๆ แต่ตำแหน่งดยุกแห่งเลาเอินบวร์คของเขาเป็นตำแหน่งเฉพาะตนที่ตั้งไว้เป็นเกียรติเท่านั้น ไม่สามารถตกทอดไปยังทายาทได้

บุคคลที่มีฐานันดรเป็นเฟือสท์ ปัจจุบันมีอยู่สองพระองค์ คือ เฟือสท์อาลแบร์ที่ 2 แห่งโมนาโก และ เฟือสท์ฮันส์-อาดัมที่ 2 แห่งลิกเตนสไตน์

อ้างอิงแก้ไข

  1. 1.0 1.1 "Definition of the German title Fürst". Duden (ภาษาเยอรมัน).
  2. "Definition of Fürstentum". Duden (ภาษาเยอรมัน).
  3. "Definition of the German title Prinz". Duden (ภาษาเยอรมัน).