เจ้าอธิปัตย์ หรือที่เรียกในภาษาเยอรมันว่า เฟือสท์ (เยอรมัน: Fürst) และสำหรับสตรีว่า เฟือร์สทีน (เยอรมัน: Fürstin) มาจากภาษาเยอรมันบนสมัยเก่าว่า furisto ที่แปลว่า "ผู้เป็นเอก" เป็นตำแหน่งเจ้าและมีอำนาจปกครองเหนือแคว้นของจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ เฟือสท์เป็นตำแหน่งเจ้าที่อยู่ต่ำกว่าจักรพรรดิ (Kaiser) และกษัตริย์ (König)[1]

จักรพรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ในอดีตมักจะส่งพระราชโอรสไปปกครองแคว้นบริวารต่างๆ โดยที่แคว้นเหล่านั้นได้รับ ไรชส์อุนมิทเทิลบาร์ไคท์ โดยรัฐเหล่านั้นจะมีชื่อเรียกในภาษาเยอรมันว่า เฟือร์สเทนทุม (Fürstentum) ที่แปลว่าราชรัฐ[2] เจ้าชายผู้ครองแคว้นเหล่านี้จะถูกเรียกว่าเฟือสท์ (Fürst) ส่วนเจ้าชายที่ไม่ได้มีอำนาจปกครองจะถูกเรียกว่าพรินซ์ (Prinz)[3] แต่ภาษาอังกฤษมักแปลทั้งสองคำเป็นคำเดียวกันว่า Prince

นอกจากเฟือสท์จะมีสถานะความเป็นเจ้าแล้ว ในอีกทางหนึ่งยังมีสถานะความเป็นขุนนางด้วย ซึ่งในระบบขุนนางจักรวรรดิ เฟือสท์อยู่สูงกว่ากราฟ (Graf) แต่อยู่ต่ำกว่าดยุก (Herzog)[1] อย่างไรก็ตาม ดยุกที่จะอยู่สูงกว่าเฟือสท์ได้ต้องเป็นดยุกเยอรมันที่ได้รับ ไรชส์อุนมิทเทิลบาร์ไคท์ ดยุกอื่นและดยุกต่างชาติถือว่าต่ำกว่าเฟือสท์

เฟือสท์บางคนอาจควบตำแหน่งดยุกได้ด้วย อาทิ อ็อทโท ฟ็อน บิสมาร์ค ตำแหน่งเฟือสท์แห่งบิสมาร์คของเขาเป็นตำแหน่งตกทอด ทายาทคนโตสามารถสืบตระกูลได้เรื่อยๆ แต่ตำแหน่งดยุกแห่งเลาเอินบวร์คของเขาเป็นตำแหน่งเฉพาะตนที่ตั้งไว้เป็นเกียรติเท่านั้น ไม่สามารถตกทอดไปยังทายาทได้

บุคคลที่มีฐานันดรเป็นเฟือสท์ ปัจจุบันมีอยู่สองพระองค์ คือ เฟือสท์อาลแบร์ที่ 2 แห่งโมนาโก และ เฟือสท์ฮันส์-อาดัมที่ 2 แห่งลิกเตนสไตน์

อ้างอิงแก้ไข

  1. 1.0 1.1 "Definition of the German title Fürst". Duden (in เยอรมัน).
  2. "Definition of Fürstentum". Duden (in เยอรมัน).
  3. "Definition of the German title Prinz". Duden (in เยอรมัน).